INSTRUCTIEVIDEO'S

Vakantie reserveringen uit laten betalen door Mettom Payrolling

Voor oproepkrachten is het mogelijk om tussentijds de vakantiereservering (gedeeltelijk) uit te laten betalen. Dit instructiefilmpje legt uit welke stappen in e-UUR worden doorlopen.

Uren wekelijks invoeren door medewerker van Mettom Payrolling

Dit instructiefilmpje legt uit hoe een medewerker zijn wekelijks gewerkte uren en declaraties opvoert.

Uren wekelijks opvoeren door opdrachtgever van Mettom Payrolling

Dit instructiefilmpje legt uit hoe een opdrachtgever de wekelijks gewerkte uren voor zijn medewerkers kan invoeren en accorderen.

Digitaal inschrijfproces voor medewerkers Mettom Payrolling

Dit instructiefilmpje legt uit hoe je de stappen van de digitale inschrijving goed kunt doorlopen. Zodra een opdrachtgever een medewerker inschrijft via de online web portaal e-UUR, krijgt de medewerker hierover een mailtje met daarin een link. Deze link verwijst de medewerker door naar e-UUR en daar kan hij / zij de inschrijving verder oppakken.

Uren maandelijks opvoeren door opdrachtgever bij Mettom Payrolling

Dit instructiefilmpje legt uit hoe een opdrachtgever de maandelijks gewerkte uren en onkosten vergoedingen voor zijn medewerkers kan invoeren en accorderen.

Digitaal inschrijven medewerker door opdrachtgever voor Mettom Payrolling

Dit instructiefilmpje legt uit hoe je een medewerker inschrijft bij Mettom Payrolling via de online web portaal

e-UUR.

Digitaal ondertekenen arbeidsovereenkomst door medewerker van Mettom Payrolling

Dit instructiefilmpje geeft het proces weer om de arbeidsovereenkomst van Mettom Payrolling digitaal te ondertekenen via de online web portaal e-UUR.

Uren per maand opvoeren door medewerker van Mettom Payrolling

Dit instructiefilmpje legt uit hoe een medewerker zijn maandelijks gewerkte uren en declaraties opvoert.