Wat is ouderschapsverlof?

Jouw medewerker kan gebruikmaken van ouderschapsverlof als hij of zij kinderen heeft onder de 8 jaar. Als jouw medewerker ouderschaps verlof opneemt werkt hij of zij tijdelijk minder uren om zo meer tijd door te brengen met hun kind. Het recht op dit soort verlof is vastgelegd in de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Zowel man als vrouw kunnen aanspraak maken op het ouderschapsverlof. Het is niet zoals bij zwangerschapsverlof alleen bedoeld voor de moeder.

Geen loondoorbetaling bij ouderschapsverlof

Anders dan bij zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft je medewerker bij ouderschapsverlof in principe geen recht op loondoorbetaling. Je betaalt jouw medewerker dus enkel voor de uren die hij of zij werkt. In de cao of in de secundaire arbeidsvoorwaarden van jouw medewerker kan bepaald zijn dat je medewerker wel een doorbetaling van het salaris mag verwachten tijdens dit verlof.

Ouderschapsverlof hoe lang?

Jouw medewerker heeft recht op ouderschapsverlof van 26 keer de wekelijkse arbeidstijd. Als jouw medewerker normaal gesproken 32 uur werkt, heeft hij of zij dus recht op 832 uur verlof. Standaard is geregeld dat jouw medewerker wekelijks 50% van de arbeidsduur mag opnemen. Hij of zij mag in dit geval dus 16 uur per week opnemen over een jaar tijd. Gaat jouw medewerker meer of minder werken? Dan wordt op basis hiervan het ouderschaps-verlof opnieuw berekend. Verschillende voorbeelden hiervan zie je hier. Mocht jouw medewerker van plan zijn het ouderschaps verlof op een andere manier op te nemen, ga hier dan over in overleg met je medewerker.

Het ouderschapsverlof geldt per kind. Als je medewerker een tweeling krijgt heeft hij of zij dus recht op twee keer de maximale ouderschapsverlofduur.

Regels ouderschapsverlof

Vanuit de wetgeving is een aantal regels opgesteld als het gaat om het ouderschapsverlof. Houd als werkgever, maar zeker ook als medewerker, rekening met de volgende regels:

  • Je medewerker kan ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar
  • Voor ieder kind heeft jouw medewerker recht op dit soort verlof
  • Je medewerker mag voor meerdere kinderen tegelijk het ouderschapsverlof opnemen
  • Allebei de ouders hebben recht op ouderschaps-verlof
  • Jouw medewerker kan meteen bij indiensttreding het ouderschapsverlof aanvragen
  • Bij een tweeling heeft je medewerker recht op 2 keer het ouderschapsverlof
  • Je medewerker kan ouderschaps verlof krijgen voor zijn of haar kind, adoptiekind of erkend kind
  • Je medewerker kan daarnaast het verlof aanvragen voor zijn of haar pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Het kind moet in dit geval wel bij jouw medewerker wonen volgens de basisregistratie personen.

Ouderschapsverlof weigeren, kan dat?

In principe kun je een ouderschapsverlofaanvraag niet weigeren. Wel kun je, als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, jouw medewerker vragen het verlof op een andere manier in te plannen. Let op: dit geldt enkel bij een zwaarwegend belang. Je moet jouw redenen hiervoor dus heel goed kunnen onderbouwen.

Meer weten over wet- en regelgeving omtrent personeel?

tijd-voor-tijd-en-ouderschapsverlof

Blog: regels tijd voor tijd

Wil jij weten welke regels er gelden als het gaat om een tijd-voor-tijd regeling met je medewerkers? Lees het in deze blog.

wab-wat-houdt-dat-in

Blog: wat houdt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans. Als werkgever krijg je hier hoe dan ook mee te maken. Lees in onze blog waar deze wetgeving over gaat.

Ik wil graag een
belafspraak inplannen.

Wil je meer weten over onze payrolldienstverlening en kennismaken met ons? Plan dan een belafspraak in met één van onze payrolladviseurs en je wordt op een door jou gekozen datum en tijdstip gebeld.