Blogs.

Kosten van payrolling Archives

Ons tarief dekt naast het brutoloon en vakantiegeld ook al jouw andere personeelskosten zoals werkgeverslasten, verzekeringen en pensioen. Ook bieden we je medewerkers toegang tot een opleidingsportaal zodat je zelf geen opleidingen meer hoeft in te kopen. Op andere kosten hoef je niet te rekenen want binnen ons tarief zijn alle bijkomende kosten inbegrepen.