Missie

Mensen helpen met het waarmaken van hun ambities door werkgeluk en verbinding.

Visie

Door goed werkgeverschap en efficiënte processen helpen wij mensen met het bereiken van hun doelen. Door het delen van kennis, het linken van personen en lokale betrokkenheid zijn wij een partner die voelt als een collega op de werkvloer.

Kernwaarden

Groei: groei stimuleren door opleidingsmogelijkheden, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, kennissessies en ontzorging van ondernemers

Kennis:
gesprekspartner op alle niveaus en altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen

Goed werkgeverschap:
transparant en integer

Betrokken:
lokaal verbonden, korte lijnen en partnership in relaties

Betrouwbaar:
stabiele, professionele en gedegen partner