Banner
02-07-2018

Basiscontract met een arbodienst vanaf nu verplicht!

Een jaar geleden, op 1 juli 2017, is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie meer centraal.

Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet voor, ook wel bekend als de Arbowet. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, payrollmedewerkers, uitzendkrachten, personen met een oproepcontract en stagiaires. Binnen de Arbowet hebben trouwens zowel werkgevers als werknemers verplichtingen: samen moeten zij ervoor zorgen dat er gezond en veilig wordt gewerkt.

Een jaar geleden is de Arbowet dus aangepast en één van de belangrijkste punten in de vernieuwde wet is de invoering van het basiscontract. Per juli 2018, nu dus, is het voor iedere werkgever verplicht om een contract met een arbodienst of bedrijfsarts te hebben. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. De bedrijfsarts moet namelijk iedere werkplek kunnen bezoeken om het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk. Een second opinion kan door een werknemer worden aangevraagd wanneer hij twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies.

In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Onze klanten die al hun medewerkers bij Mettom ondergebracht hebben, hoeven zich overigens geen zorgen te maken over dit basiscontract. Omdat Mettom juridisch werkgever van deze medewerkers is, is Mettom wél verplicht om een contract te hebben met de arbodienstverlening, voor de bedrijven waar deze medewerkers werken geldt dit niet. Wanneer je als klant bij Mettom trouwens ook zelf medewerkers in dienst hebt, moet je wél een dergelijk contract hebben.