Als je personeel in dienst hebt zijn er diverse instanties die je helpen om administratief alles in goede banen te leiden. Denk hierbij aan zaken zoals loonaangifte, salarisverwerking, verzuimverzekering en juridisch advies. Alles bij elkaar een forse kostenpost!

De kosten van payrolling Mettom zijn waarschijnlijk lager dan je denkt. Wij zetten onze dienstverlening op grote schaal weg en profiteren daardoor van schaalvoordelen. Daarnaast hebben wij processen verregaand geautomatiseerd. Hierdoor kunnen wij flinke kostenbesparingen realiseren.

Ons tarief dekt al jouw andere personeelskosten zoals werkgeverslasten, verzekeringen en pensioen. Op andere kosten hoef je niet te rekenen want binnen ons tarief zijn alle bijkomende kosten inbegrepen. We bieden overigens nog wat mooie extra’s binnen ons tarief: een WGA-aanvullingsverzekering, een opleidingsportaal en de Mettom Pretpas zijn inbegrepen. Hieronder zie je precies hoe de kosten zijn opgebouwd!

Het brutosalaris is het salaris dat een medewerker verdient voordat alle belastingen en premies er af zijn gehaald. Dit moet minimaal het minimumloon zijn en je dient rekening te houden met eventuele afspraken in de voor jou geldende cao. Het brutosalaris is voor zowel jou als voor Mettom precies hetzelfde. De werkgeverslasten waar je mee te maken hebt bestaan uit verschillende sociale premies (WW, ZVW, WAO/WIA, gedifferentieerde premie WHK). Verder heb je te maken met de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld en heb je kosten voor het afsluiten van een pensioenregeling en werkgeversbijdrage pensioen. Voor jouw medewerker sluit je een verzekering af voor bijvoorbeeld ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is een contract met een arbodienst verplicht als je werkgever bent. Houd rekening met een aantal andere kosten voor bijvoorbeeld het laten opmaken van contracten, de salarisverwerking en de kosten van de loonstroken voor jouw medewerkers. Daarnaast kun je denken aan het bieden van opleidingen aan je medewerkers. Het brutosalaris is het salaris dat een medewerker verdient voordat alle belastingen en premies er af zijn gehaald. Dit moet minimaal het minimumloon zijn en je dient rekening te houden met eventuele afspraken in de voor jou geldende cao. Het brutosalaris is voor zowel jou als voor Mettom precies hetzelfde. Ons tarief dekt de verschillende kosten die je normaal zelf zou moeten betalen. Op andere kosten hoef je bij ons niet te rekenen want binnen ons tarief zijn echt alle bijkomende kosten inbegrepen. Omdat wij onze dienstverlening op grote schaal wegzetten en onze processen verregaand hebben geoptimaliseerd ben je in de meeste gevallen goedkoper uit dan je denkt. Wij kunnen dus flinke kostenbesparingen realiseren voor jou en je bent goedkoper uit dan wanneer je zelf aan de slag gaat met je personeelszaken!

Meer over Onze payrolldienstverlening

Benieuwd wat payrolling voor jouw organisatie oplevert?

Neem contact met ons op om een vrijblijvende kennismaking in te plannen.