Concurrentiebeding betekenis.

Concurrentiebeding betekenis

Een concurrentiebeding houdt in dat de medewerker niet bij een concurrerende werkgever of als zelfstandige mag werken. Dit geldt zowel tijdens als gedurende een afgesproken periode en binnen een bepaald gebied, na het beëindigen van het dienstverband. De duur en het bereik van een concurrentiebeding, ook wel het non-concurrentiebeding, hangt af van de afspraak tussen de werkgever en medewerker die is vastgesteld in de arbeidsovereenkomst. Het beding heeft als doel dat de medewerker zijn of haar kennis en vaardigheden in de bepaalde periode niet in kan zetten bij de concurrent of een eigen bedrijf.

Wetten en regels

Bij het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst zijn er verschillende wetten en regels die belangrijk zijn.

  • Het beding is gebonden aan een bepaalde periode, in veel gevallen is dit tot 1 of 2 jaar na het beëindigen van het dienstverband.
  • Vanaf de locatie van de werkgever tot binnen een straal van de afgesproken kilometers geldt het beding voor de medewerker.
  • Om een concurrentiebeding op te nemen moet de medewerker 18 jaar of ouder zijn.
  • Een concurrentiebeding is geldig wanneer het schriftelijk is overeengekomen tussen de werkgever en de medewerker.
  • In het beding staat beschreven voor welke werkzaamheden het beding van kracht is.
  • Wanneer een medewerker een nieuw contract of nieuwe functie krijgt of wanneer er sprake is van een bedrijfsovername dan moet je een nieuw beding opstellen.
  • In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je alleen een concurrentiebeding opnemen als je dit voldoende motiveert. Uit je motivatie moet blijken dat het concurrentiebeding noodzakelijk is op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Boete bij een concurrentiebeding

Bij het niet naleven van het concurrentiebeding kun je als werkgever een boete vorderen. Om een boete te vorderen is het noodzaak dat het boetebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. In dit beding staat de hoogte van de boete die van toepassing is voor het niet naleven van het beding. In plaats van een boete kun je als werkgever ervoor kiezen om een schadevergoeding te vorderen bij het niet naleven van een concurrentiebeding.

Meer weten over wet en regelgeving rondom werkgeverschap?