Wat zijn de payroll kosten?

Als je personeel in dienst hebt zijn er diverse instanties die je helpen om administratief alles in goede banen te leiden. Denk hierbij aan zaken zoals loonaangiftesalarisverwerkingverzuimverzekering en juridisch advies. Alles bij elkaar is dit een forse kostenpost. Wanneer je een samenwerking aangaat Mettom vallen al deze instanties onder je payroll kosten. Jij betaalt één bedrag en geniet van alle voordelen van Mettom!

Bereken jouw payrolltarief
Wat zijn de payroll kosten?

Op welke kosten moet ik rekenen?

Het payroll tarief van Mettom is waarschijnlijk lager dan je denkt. Wij zetten onze dienstverlening op grote schaal weg en profiteren daardoor van schaalvoordelen. Daarnaast hebben wij onze processen verregaand geautomatiseerd. Hierdoor kunnen wij de kosten van payroll laag houden en flinke kostenbesparingen realiseren. Hieronder zie je hoe onze kosten zijn opgebouwd. Wil je weten wat jouw payrollkosten zijn? Ontdek het met onze payroll calculator!

Bekijk hier wat een medewerker kost!
Het brutosalaris is het salaris dat een medewerker verdient voordat alle belastingen en premies er af zijn gehaald. Dit moet minimaal het minimumloon zijn en je dient rekening te houden met eventuele afspraken in de voor jou geldende cao. Het brutosalaris is voor zowel jou als voor Mettom precies hetzelfde. De werkgeverslasten waar je mee te maken hebt bestaan uit verschillende sociale premies (WW, ZVW, WAO/WIA, gedifferentieerde premie WHK). Verder heb je te maken met de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld en heb je kosten voor het afsluiten van een pensioenregeling en werkgeversbijdrage pensioen. Voor jouw medewerker sluit je een verzekering af voor bijvoorbeeld ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is een contract met een arbodienst verplicht als je werkgever bent. Houd rekening met een aantal andere kosten voor bijvoorbeeld het laten opmaken van contracten, de salarisverwerking en de kosten van de loonstroken voor jouw medewerkers. Daarnaast kun je denken aan het bieden van opleidingen aan je medewerkers. Het brutosalaris is het salaris dat een medewerker verdient voordat alle belastingen en premies er af zijn gehaald. Dit moet minimaal het minimumloon zijn en je dient rekening te houden met eventuele afspraken in de voor jou geldende cao. Het brutosalaris is voor zowel jou als voor Mettom precies hetzelfde. Ons tarief dekt de verschillende kosten die je normaal zelf zou moeten betalen. Op andere kosten hoef je bij ons niet te rekenen want binnen ons tarief zijn echt alle bijkomende kosten inbegrepen. Omdat wij onze dienstverlening op grote schaal wegzetten en onze processen verregaand hebben geoptimaliseerd ben je in de meeste gevallen goedkoper uit dan je denkt. Wij kunnen dus flinke kostenbesparingen realiseren voor jou en je bent goedkoper uit dan wanneer je zelf aan de slag gaat met je personeelszaken!

Wat dekt het payroll tarief?

De belangrijkste reden om met een payroll bedrijf zoals Mettom te werken is de ontzorging op het gebied van werkgeverschap. Veel ondernemers zijn met belangrijke zaken bezig om hun bedrijf te laten groeien. Het is dan lastig om je ook nog te focussen op alle randzaken. Daarbij is de gemiddelde ondernemer niet per se specialist in werkgeverschap. Wanneer je jouw medewerker aanneemt via Mettom vallen de volgende zaken onder het payroll tarief.

 • Het opmaken van arbeidsovereenkomsten: weet jij hoe dit werkt? Het is het beste om dit door een specialist te laten doen!
 • Het verzuimrisico: dit risico ligt bij Mettom. Wij zorgen ervoor dat alle stappen die moeten worden gevolgd ook daadwerkelijk gevolgd worden als het gaat om een zieke medewerker.
 • Een pensioenregeling is meteen geregeld.
 • Administratieve taken omtrent het werkgeverschap worden jou uit handen genomen, zoals het aanvragen van een loonheffingennummer en het voeren van een loonadministratie.
 • Juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opmaken van een vaststellingsovereenkomst.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: wij regelen meteen verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingsmogelijkheden via GoodHabitz.

Heb je ooit berekend wat het kost om dit allemaal zelf te doen? Waarschijnlijk is uitbesteden goedkoper. Payroll tarieven zijn dus vaak lager dan je denkt!

Wil je weten wat de kosten van payroll zijn voor jou? Bereken het met onze payroll calculator.

Ontdek wat jouw payrollkosten zijn!

Payroll kosten Mettom: altijd inzicht en één factuur

Werken met een payrollorganisatie zorgt er dus voor dat jij de focus kunt houden op je corebusiness en je niet met allerlei randzaken hoeft bezig te houden waarvan je wellicht ook minder kennis hebt. Bovendien zorgt deze samenwerking voor inzicht en dat is uiteraard altijd waardevol:

 • 1 factuur voor alle personeelszaken en dus minder kosten accountant voor verwerking
 • Beter overzicht qua liquiditeiten. Er wordt maandelijks maar 1 bedrag afgeschreven
 • Exact inzicht in kosten medewerkers per uur
Download ons e-book
Besparing

Bereken jouw payroll factor

Als je gaat samenwerken Mettom betaal je één bedrag voor al jouw personeelszaken. De kosten voor jou worden berekend door middel van een payroll factor, ook wel de omrekenfactor genoemd. Je betaalt als opdrachtgever het brutosalaris en daarover wordt een factor berekend. Deze factor verschilt per ondernemer omdat er veel variabelen zijn waar je rekening mee moet houden, bijvoorbeeld of er een cao van toepassing is op jouw bedrijf.

Bereken jouw tarief

Hoe worden de kosten met de omrekenfactor payroll berekend?

Om de totale kosten te berekenen, wordt het brutosalaris dus vermenigvuldigd met de payrollfactor. Dat is het bedrag dat jij moet betalen als je gaat werken Mettom. Door te werken met payrolling zijn veel ondernemers goedkoper uit dan wanneer ze zelf hun personeelszaken regelen. Dit komt doordat Mettom zijn dienstverlening op grote schaal wegzet en processen verregaand heeft geautomatiseerd. Mettom profiteert dus van schaalvoordelen en kan op deze manier de kosten drukken.Omrekenfactor en kosten payroll: alles wat je moet weten

Hierboven hebben we al veel uitgelegd over de kosten van payroll. Toch is er nog veel meer te vertellen over onze tarieven! Meer over de payroll kosten lees je daarom hieronder.

Welke kosten zijn gedekt met het payroll tarief?

De belangrijkste reden om met een payroll bedrijf te werken is de ontzorging op het gebied van werkgeverschap. Veel ondernemers zijn met belangrijke zaken bezig om hun bedrijf te laten groeien. Het is dan lastig om je ook nog te focussen op alle randzaken. Daarbij is de gemiddelde ondernemer niet per se specialist in werkgeverschap. Wanneer je jouw medewerker aanneemt via payrolling vallen de volgende zaken onder de payroll kosten.

  • Het opmaken van arbeidsovereenkomsten: weet jij hoe dit werkt? Het is het beste om dit door een specialist te laten doen!
  • Het verzuimrisico: dit risico ligt bij de payroll organisatie. De payroller zorgt ervoor dat alle stappen die moeten worden gevolgd ook daadwerkelijk gevolgd worden als het gaat om een zieke medewerker.
  • Een pensioenregeling is meteen geregeld.
  • Administratieve taken omtrent het werkgeverschap worden jou uit handen genomen, zoals het aanvragen van een loonheffingennummer en het voeren van een loonadministratie.
  • Juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opmaken van een vaststellingsovereenkomst.
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden: de payroller regelt bijvoorbeeld meteen opleidingsmogelijkheden voor je personeel.

Heb je ooit berekend wat het kost om dit allemaal zelf te doen? Waarschijnlijk is uitbesteden goedkoper. Payroll tarieven zijn dus vaak lager dan je denkt!

Wil je weten wat de kosten payrolling zijn voor jou? Bereken het met onze payroll calculator.

Bereken nu jouw aanbod

3 soorten payrolling tarieven

In payroll-land 3 verschillende varianten qua payrolling tarieven. Dat zijn de volgende:

 1. Variant waarin alleen gewerkte uren worden gefactureerd. In deze variant zit in de omrekenfactor al kosten voor de reservering van vakantiedagen.
 2. In de tweede variant gebeurt feitelijk hetzelfde als in de eerste variant, maar wordt de factor berekend over het brutoloon inclusief reserveringen voor de vakantiedagen en het vakantiegeld. Deze omrekenfactor is dus een stuk lager, maar onder aan de streep betaal je hetzelfde.
 3. Ten slotte is er nog een variant waarbij alles in de prijs is inbegrepen behalve de vakantiereservering. In deze variant krijg je als werkgever elke maand dezelfde factuur ongeacht of je medewerker vakantiedagen heeft opgenomen of niet.

Denk, als je de samenwerking aangaat met een payrollbedrijf, goed na over wat voor variant bij jou past en neem dit mee in jouw selectie van payrollbedrijven. Bij ondernemers die een nieuwe medewerker aannemen zien we vaak dat zij 100% gaan voor gemakt en echt alles op één factuur willen zien. Dan kun je dus het beste gaan voor het payrolltarief waar echt alles in inbegrepen zit.

Plan een gratis belafspraak

Payroll omrekenfactor: hoe zijn de kosten opgebouwd?

Wanneer je gaat samenwerken met een payrollbedrijf betaal je één bedrag voor al jouw personeelskosten. Eigenlijk hoef je zelf nergens meer aan te denken. Uiteraard snappen we dat je wilt weten hoe die payroll tarieven opgebouwd zijn. Je betaalt het bruto salaris van je medewerker in combinatie met een vooraf afgesproken factor, de omrekenfactor payroll. Maar wat kost payroll nu eigenlijk? De payroll kosten zijn als volgt opgebouwd:

 1. Bruto uurloon van jouw medewerker
 2. Alle werkgeverslasten
 3. Reservering voor vakantiegeld
 4. Pensioen
 5. Verzekeringen voor jouw personeel (waaronder het verzuimrisico)
 6. Verzuimbegeleiding
 7. Overige kosten voor bijvoorbeeld scholing en extraatjes voor je medewerkers
 8. Administratieve dienstverlening
Ontdek alles over personeelskosten
kosten

Uitleg van de opbouw van de payrollkosten

Hieronder volgt een nadere uiteenzetting van wat de bovenstaande punten exact inhouden. Alle onderstaande kosten en werkzaamheden zijn dus inbegrepen in de omrekenfactor payroll en dus in de payroll tarieven.

1. Brutoloon

Ook wanneer je met een payroll dienstverlener werkt bepaal je zelf het loon van je medewerker. Uiteraard minimaal conform de verplichtingen uit de cao die van toepassing is op jouw bedrijf. Verder ben je zelf vrij om een medewerker die goed presteert beter te belonen. Omdat onze payrolladviseurs specialist zijn in werkgeven kunnen zij met je sparren over een passend salaris voor je medewerker.

Het bruto loon is niet hetzelfde als wat de medewerker aan netto loon op zijn of haar rekening krijgt bijgeschreven. Het verschil tussen beiden is dat er op het bruto loon loonheffing wordt ingehouden en indien van toepassing een medewerkersbijdrage voor het pensioen.

2. Alle werkgeverslasten

In Nederland betaal je als werkgever diverse premies over het bruto loon van je medewerkers. Een voorbeeld hiervan is ww-premie waarmee de uitkeringspotten voor de werkeloosheidsuitkeringen worden gevuld. De totale werkgeverslasten variëren per bedrijf en zijn afhankelijk of je te maken hebt met een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd maar variëren vaak tussen de 20% en 30%.

3. Reservering voor vakantiegeld

Elke medewerker in Nederland heeft recht op vakantiegeld. In de meeste gevallen is dit 8% van het brutoloon. Op het moment dat dit vakantiegeld wordt uitbetaald betaal je hierover ook weer de bovenstaande werkgeverslasten. Per saldo (inclusief de werkgeverslasten) bedraagt de totale kostenpost van het vakantiegeld dus zo’n 10 % van het brutoloon.

Bovendien zorgt de uitbetaling van het vakantiegeld altijd voor dubbele lasten in de maand mei. Naast het normale loon over de maand mei wordt namelijk dan het vakantiegeld uitgekeerd. Veel ondernemers ervaren dit als een vervelende hobbel want het doet nogal wat met je liquiditeit. Door samen te werken met een payroll-bureau heb je deze ‘vervelende hobbel’ niet want de opslag voor het vakantiegeld is al inbegrepen bij het payroll tarief en dus betaal je dit gedurende het jaar.

4. Pensioen

Indien je bedrijf onder een verplichte cao valt dan is hieraan vaak ook een verplichte pensioenregeling gekoppeld. Je hebt dan te maken met een verplichte regeling en moet je medewerkers bij dit pensioenfonds aanmelden en de juiste premies afdragen. Administratief brengt dit nogal wat werk met zich mee.

Is er geen verplichte cao aanwezig dan is er ook geen pensioenregeling waaronder je zomaar kunt geen deelnemen en dan zul je zelf als werkgever een pensioenregeling moeten afsluiten. Dit is vooral saaie en taaie kost en een dure aangelegenheid. Een adviestraject van een pensioenadviseur kost al gauw zo’n € 2.500,- en dan heb je de maandelijkse bijdrage aan het pensioen die je als werkgever doet nog niet meegerekend. Als je maar een paar medewerkers hebt zijn de kosten per medewerker om zo’n regeling op te tuigen dus onevenredig hoog.

Door samen te werken met een payroll-organisatie kun je gewoon deelnemen aan de regeling die al loopt en dus bespaar je de aansluitingskosten!

5. Verzekeringen voor jouw personeel

Een van de grootste risico’s die je als werkgever loopt is het risico van ziekte of arbeidsongeschiktheid van je personeel. Heb je ooit berekend wat een zieke medewerker kost?

De Ondernemer heeft berekend dat een zieke medewerker gemiddeld €250,- per dag kost. En dat is natuurlijk niet een risico dat je als kleine werkgever moet willen dragen. Uiteraard kun je dit risico verzekeren maar dat is een dure aangelegenheid en in veel gevallen keert de verzekering niet de volledige kosten uit maar draag je alsnog zelf de kosten van de werkgeverslasten, pensioen of bedrijfsarts. Bij payrolling zijn deze kosten volledig inbegrepen in het tarief.

6. Verzuimrisico en verzuimbegeleiding

De Wet Verbetering Poortwachter ofwel Poortwachterswet verplicht een werkgever om een vastgesteld stappenplan te hanteren als een medewerker ziek is. Volg je dit stappenplan niet strak genoeg of laat je ergens onbedoeld een steek vallen dan kan dit forse financiële consequenties hebben en kun je je zieke medewerker zo maar een jaar extra moeten doorbetalen.

Een payroller neemt dit gehele traject uit handen en aangezien de payrollorganisatie juridisch werkgever is, kun jij ook niet verantwoordelijk worden gehouden als dit dossier niet helemaal dicht zit. Verzuimbegeleiding is echt specialistenwerk en is bij een payrollorganisatie in goede handen.

7. Overige kosten voor onder andere scholing en extraatjes

Omdat een payrollbedrijf veel medewerkers in dienst heeft en daardoor groot inkoopt biedt een payrollbureau vaak allerlei interessante extraatjes aan haar medewerkers zoals scholing en korting op leuke uitjes. Goed werkgeverschap zorgt voor betrokken medewerkers en daar heeft iedereen baat bij.

Door scholing aan te bieden geef je invulling aan de wens van veel medewerkers om een leven lang te leren. En zo zorgt de samenwerking met een payrollbureau voor invulling van goed en professioneel werkgeverschap en tevreden medewerkers.

8. Administratieve dienstverlening

Werkgeven is erg complex, tijdrovend en zorgt voor veel administratie. Een payrollbureau is er dol op en neemt dit volledig uit handen. Vaak wordt gezegd: een payrollbedrijf verkoopt eigenlijk gemak en dat is zeker zo. Naast bovenstaande zaken worden ook onderstaande administratieve werkzaamheden uit handen genomen en dat betekent dus geen factuur meer van je boekhouder voor deze werkzaamheden:

 • Proforma salaris berekeningen
 • Opmaken arbeidscontracten / aanpassen contracten aan wijzigende wetgeving
 • Contractbeheer (bijhouden aflopende contracten)
 • Salaris- en personeelsadministratie
 • Verwerking salarisstroken
 • Verwerking loonbeslagen
 • Opmaken werkgeversverklaring
 • Juridische kosten; bijvoorbeeld kosten opmaken vaststellingsovereenkomst
 • Mediator rol bij conflicten met medewerkers

Wat zegt een expert over de payroll kosten?

Wat payroll kost, is een van de meest gestelde vragen aan onze payrolladviseurs. Dat is natuurlijk niet zo gek: jouw personeel is misschien wel het meest waardevolle ‘bezit’ binnen jouw organisatie maar personeel kost ook veel geld. Payrolladviseur Britt geeft daarom antwoord op de meest gestelde vragen over het payrolltarief.

“De kosten van payroll zijn voor iedere ondernemer verschillend. Daarom kunnen we ook niet zomaar met bedragen strooien op onze website. Ik krijg vaak de vraag ‘Wat kost payroll?’. Als ik op de hoogte bent van de situatie van de ondernemer, kan ik precies uitrekenen wat payroll voor de betreffende ondernemer kost. De kosten van payroll worden opgebouwd door het bruto salaris van een medewerker te vermenigvuldigen met een zogenaamde payroll factor. Die payroll factor is afhankelijk van verschillende zaken, zoals een eventuele cao en of een medewerker vaste uren gaat werken.”

Bereken meteen jouw payrolltarief
Britt Ipad

Is payrolling duurder dan zelf je personeelszaken regelen?

“Dit is toch wel één van de meest hardnekkige misvattingen als het om payrolling gaat. Als je zelf personeel gaat aannemen, krijg je te maken met veel verschillende instanties en facturen. Je hebt bijvoorbeeld de kosten van je boekhouder, je hebt een partij nodig die jou helpt met het opstellen van juridisch onderbouwde arbeidsovereenkomsten en sluit een verzekering af om het ziekterisico af te dekken. Zo kan ik nog wel even doorgaan, er zijn gewoon echt veel zaken die je moet regelen en die stuk voor stuk veel geld kosten. Als je gaat payrollen nemen wij alle taken rondom het werkgeverschap van je over. Je betaalt bij de samenwerking met een payrollbedrijf dus het bruto salaris in combinatie met de vooraf afgesproken payroll factor. Dat is dus nog maar één factuur voor al jouw personeelszaken. En die factuur valt voor de meeste ondernemers lager uit dan ze in eerste instantie zouden denken. Wij hebben als payroller heel veel mensen in dienst en we profiteren daardoor van schaalvoordelen. Ook hebben we veel zaken geautomatiseerd. Hierdoor kunnen we kostenbesparingen realiseren voor ondernemers. Ze betalen bij ons een bedrag waarvoor ze het zelf nooit zouden kunnen doen.”

Check het e-book over payrolling

Wat kost payroll en wat dekt het tarief?

“Het tarief van Mettom dekt alle personeelskosten zoals werkgeverslasten, verzekeringen en pensioen. Alle bijkomende kosten die te maken hebben met de personeelszaken zijn inbegrepen. Dat betekent in ons geval ook dat je voor bijvoorbeeld verlof, vakantiegeld en verzuim geen extra kosten meer hoeft te maken. Dit zit allemaal in de afgesproken payroll factor. Heel belangrijk: je brengt het complete verzuimrisico buiten de deur, wij nemen het risico én regelen de verzuimbegeleiding met onze specialisten. Ook krijgen je medewerkers en jij als ondernemer te maken met veel verschillende extra voordelen die je zelf misschien niet zou kunnen regelen. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreid opleidingsportaal, collectiviteitskortingen én een Mettom Voordeelplatform vól met kortingen op verschillende leuke uitjes en producten.”

Wat kost payroll in mijn geval?

“Zoals ik al eerder zei is het voor iedere ondernemer anders, maar op onze website hebben we een handige rekentool gemaakt waarmee je een indicatie krijgt van de kosten voor jouw bedrijf. Het berekenen van de exacte factor is afhankelijk van een aantal zaken. Als na het invullen van de payroll calculator jouw interesse is gewekt, bereken ik graag het precieze bedrag voor jou!”

Plan een belafspraak met Britt
Wat dekt het payroll tarief?

Meer over payroll: hoe werkt het en wat zijn de voordelen

Payroll calculator
"Door Mettom ben ik goedkoper uit én ben ik af van administratieve ellende. Mettom denkt en groeit mee met mijn organisatie."
"Een professionele basis voor mijn personeel! Mettom is onze sparringpartner op het gebied van personeelszaken én ondernemerschap. Dat voelt goed!"
"Mettom Payrolling is voor ons de ideale partner voor de invulling van het werkgeverschap en alles wat daarbij komt kijken."
"Payrolling is een totaaloplossing voor mijn personeelszaken, waardoor ik focus kan houden op het groeien van mijn bedrijf. Het team van Mettom staat altijd voor mij klaar!"
"Wij zochten een deskundige partner voor personeelszaken en Mettom straalde dat in alles uit. Mettom maakt het 100% waar."
"Top samenwerking met de buren! Mettom denkt mee met de ontwikkeling van mijn bedrijf, het is een echte sparringpartner."

Benieuwd wat payrolling voor jouw organisatie oplevert?

Neem contact met ons op om een vrijblijvende kennismaking in te plannen.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek Ik wil een voorstel op maat
Kitty uitgesneden met dienblad
Van een eigen verloning naar Mettom: een naadloze overgang
Verrijt Fire & Safety Trainingscenter

Van een eigen verloning naar Mettom: een naadloze overgang

Jul 10, 2024 10:23:59 AM
Sollicitatiegesprek voorbereiden als werkgever: hoe zorg je voor een soepel gesprek?
Sollicitatiegesprek voorbereiden

Sollicitatiegesprek voorbereiden als werkgever: hoe zorg je voor een soepel gesprek?

Jul 8, 2024 11:37:37 AM
BMWE zorgt samen Mettom voor balans en goed werkgeverschap
Klantcase BMWE

BMWE zorgt samen Mettom voor balans en goed werkgeverschap

Jun 10, 2024 11:57:00 AM