Wat is een arbodienst?

Wat doet een arbodienst?

De arbodienst ondersteunt werkgevers bij het arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. Hiervoor zijn vier deskundigen in huis, namelijk een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheids-, arbeid- en organisatiedeskundige. Daarnaast helpt de arbodienst ook bij re-integratie van de medewerker, risico-inventarisatie en het beperken van deze risico’s.

De taken van de arbodienstverlening

Bij de dienstverlening van de arbodienst horen verschillende taken:

  • De toetsing en advies over risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de RI&E liggen de risico’s voor je personeel vast en daarnaast ook de maatregelen hiervoor.
  • De ziekteverzuimbegeleiding ondersteunen bij zieke medewerkers. Een bedrijfsarts is bij deze begeleiding verplicht en schakel je in via de arbodienst.
  • Het uitvoeren van periodieke arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De bedrijfsarts kijkt hierbij of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van het werk.
  • Wanneer een functie bijzondere medische eisen stelt, voert de bedrijfsarts een aanstellingskeuring uit. Let op: een aanstellingskeuring is niet voor elk beroep mogelijk, voor veel beroepen is het zelfs verboden.
  • In sommige gevallen doet de arbodienst meer, zoals een werkplekonderzoek.

Is de arbodienst verplicht?

In de Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) staat beschreven dat jij als werkgever verplicht bent om deskundige ondersteuning te regelen op het gebied van gezond en veilig werken. Deze deskundige ondersteuning kun je inhuren via de arbodienst of kiezen voor een maatwerkregeling. Volgens de maatwerkregeling mag je de deskundige ondersteuning zelf organiseren, onder de voorwaarden dat er overeenstemming met het personeel en dat er een bedrijfsarts beschikbaar is.  

Wat is de Arbowet?

In de Arbowet, ofwel de arbeidsomstandighedenwet, staan regels voor werkgever en werknemer om de gezondheid, maar ook de veiligheid en het welzijn van werknemer te beschermen. Het doel hiervan is om de ongevallen en ziekten, als gevolg van het werk, te voorkomen. Daarnaast zijn alle werkgevers in Nederland zijn verplicht om de Arbowet toe te passen op de werkplek.

Meer weten over verzuim en verzuimbegeleiding?