Blogs.

Wet arbeidsmarkt in balans: wat houdt de wab regeling in?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangenomen en ingegaan per 1 januari 2020. Wet Arbeidsmarkt in Balans is een wet die vast personeel financieel aantrekkelijker moet maken. Ook is de wab regeling een wet die een duidelijk onderscheid maakt tussen payrolling en uitzenden. Mettom heeft vanaf de oprichting volledig ingezet op het ontzorgen van haar opdrachtgevers en het op een juiste manier invulling geven aan werkgeverschap. Dat door de WAB payroll nu een aparte status heeft gekregen juichten wij van harte toe! Uiteraard blijven we bij Mettom de partij om arbeidsrechtelijke risico’s uit handen te nemen en jou te adviseren over je HR-vraagstukken. Werkgeven blijft een vak apart en door de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt werkgeven niet direct veel makkelijker!

Meer weten over de WAB en het werkgeverschap?

Plan een belafspraak

 

wet-arbeidsmarkt-in-balans

 

Wet Arbeidsmarkt in Balans regeling in het kort

De Wet Arbeidsmarkt in Balans moet vast personeel financieel aantrekkelijker maken. In het kort houdt de WAB bij Mettom het volgende in:

Arbeidsvoorwaarden

Medewerkers die een contract krijgen via Mettom hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die je zelf in dienst hebt. Alle arbeidsvoorwaarden die je bij je medewerkers toepast die je zelf in dienst hebben gelden door de Wet Arbeidsmarkt in Balans ook voor alle payroll medewerkers. Voor een heel groot gedeelte volgden we bij Mettom al de arbeidsvoorwaarden die bij jou van toepassing waren. In sommige gevallen wordt het arbeidsvoorwaardenpakket voor payrollmedewerkers uitgebreid. Goed voor je medewerkers, zo voelen zij zich nog meer verbonden met jou. We kunnen ons voorstellen dat je niet helemaal scherp hebt hoe je hier invulling aan kunt geven. Uiteraard hoef je het wiel niet zelf uit te vinden en als je Mettom samenwerkt middels een payroll constructie adviseren we je over de arbeidsvoorwaarden in combinatie met de WAB regeling.

Klinkt interessant? Download ons gratis e-book over payrolling!

Check het gratis e-book
 

“Alle arbeidsvoorwaarden die je bij je medewerkers toepast die je zelf in dienst hebben gelden door de Wet Arbeidsmarkt in Balans ook voor alle payroll medewerkers”

wab-en-andere-regels

 

Tijdelijke contracten en WAB

Vanaf 2020 geldt de wettelijke ketenregeling. Dit betekent dat je jouw medewerkers drie tijdelijke contracten binnen 3 jaar kunt bieden. Tot en met 2019 hadden we bij Mettom de mogelijkheid om medewerkers langer flexibel te houden maar deze mogelijkheid verdwijnt. Bij Mettom hebben we nooit ingezet op maximale flexibiliteit maar gaat het altijd om het bieden van goed werkgeverschap. Vaak weet je na 3 jaar wel wie je in huis hebt en wil je goede medewerkers aan je binden. Weet je al eerder dat jouw medewerker perfect bij je past? Het is bij ons, ook met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, mogelijk om je medewerker al eerder voor een langere tijd aan je te binden middels een contract voor onbepaalde tijd.

WAB: aanbod vaste uren voor oproepkrachten

Voor oproepkrachten geldt dat je na een dienstverband van 12 maanden je je medewerker een aanbod moet doen voor een arbeidscontract voor het gemiddeld aantal gewerkte uren. Uiteraard mag jouw medewerker dit aanbod weigeren. Zo blijft hij of zij na het doen van het aanbod in verband met de WAB oproepkracht. Het werkgeverschap wordt hierdoor zeker niet makkelijker. Je dient constant in de gaten te houden wie je wat voor aanbod zou moeten doen. Wij borgen deze verandering echter in onze werkprocessen en informeren je tijdig en helpen je invulling te geven aan deze materie.

Kunnen wij je hierbij helpen? Check meteen jouw payrollkosten!

Bereken mijn persoonlijke tarief

 

WAB en transitievergoeding

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft je medeweker vanaf de 1e werkdag recht op een transitievergoeding. De opbouw van deze transitievergoeding blijft nagenoeg ongewijzigd en bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Indien er geen sprake is van hele dienstjaren wordt de transitievergoeding naar rato vastgesteld. Ook al heeft je medewerker dus maar 3 maanden voor je gewerkt en je besluit de arbeidsovereenkomst niet te verlengen, dan heeft de betreffende medewerker recht op deze transitievergoeding van 1/36 per gewerkte maand. In dit geval dus 1/12 van een maandsalaris. Tot en met 2019 was dit recht er pas als iemand ten minste 2 jaar in dienst was geweest. Het recht op transitievergoeding is er enkel als het dienstverband door de werkgever niet wordt verlengd en dus niet als een medewerker zelf uit dienst gaat. Wanneer je goede mensen in huis hebt is de kans dus klein dat je vaak met uitbetaling van de transitievergoeding te maken krijgt.

Wet Arbeidsmarkt in Balans en Mettom

De WAB is ook wet die een duidelijk onderscheid maakt tussen payrolling en uitzenden. De payrollbranche is hiermee behoorlijk opgeschud en partijen die hun bestaansrecht voornamelijk haalden uit het bieden van meer flexibiliteit in arbeidscontracten voor hun opdrachtgevers hebben veel last van de nieuwe wetgeving. Veel van deze partijen hebben zich het laatste jaar omgevormd naar een half uitzendbureau waarbij de opdrachtgever de vacature bij het payrollbedrijf moet uploaden om dan toch mogelijkheden te behouden op meer flexibiliteit in contracten. Wij als Mettom geloven hier totaal niet in en hebben duidelijk de keuze gemaakt voor payrolling. 100% payroll noemen we dat. Doen waar we goed in zijn en invulling geven aan de mogelijkheden zoals bepaald in de wet. Niet op of over het randje maar maximale ontzorging van onze klanten op het gebied van werkgeverschap.

Plan een belafspraak