Betekenis functieprofiel.

Wat is een functieprofiel?

Een functieprofiel is de omschrijving van het takenpakket en het competentieprofiel van een of een groep medewerker(s). In dit profiel neem je bijvoorbeeld de persoonlijke kwaliteiten, de kennis en benodigde skills van een eventuele nieuwe medewerker op. Binnen dit document neem je ook een functieomschrijving en (functie)-eisen op. Wat voor soort persoon zoek je bijvoorbeeld voor de functie? Welke kennis moet hij of zij hebben? Zijn er eventueel nog andere eisen waar de ideale kandidaat aan moet voldoen? Neem ook op welke taken een medewerker bij jouw bedrijf moet uitvoeren.

Wat neem je op in het functieprofiel?

Een functieprofiel is een uitgebreid document. In het profiel neem je in ieder geval de volgende zaken op:

  • De taken van de medewerker
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerker
  • Informatie over het dienstverband (vast of tijdelijk contract en aantal uren per week)
  • Arbeidsvoorwaarden die binnen jouw bedrijf en voor de betreffende functie gelden
  • Minimale werkervaring voor de functie
  • Competenties die nodig zijn voor de functie
  • Opleidingsniveau dat nodig is
  • Kenmerken en eigenschappen die nodig zijn voor de functie
  • Informatie over jouw bedrijf

Hoe uitgebreider je het opstelt, des te bruikbaarder is het document voor de gehele cyclus omtrent personeel!

Waarom stel je een functieprofiel op?

Een functieprofiel stel je op om verschillende redenen. Het is allereerst de basis voor een vacaturetekst. Als je weet wat het functieprofiel is voor een nieuwe medewerker weet je wat je in een vacaturetekst voor een nieuwe medewerker dient op te nemen. Door een duidelijk profiel weet je daarnaast sneller naar wat voor type persoon je op zoek bent.

Daarnaast is een functieprofiel een handige leidraad op het moment dat je een nieuwe medewerker aangenomen hebt. In het functieprofiel staan namelijk ook alle taken die een nieuwe medewerker moet gaan uitvoeren. Door het functieprofiel is het makkelijker om verwachtingen te scheppen richting je medewerker.

Tot slot is een functieprofiel handig bij fucntionerings- en beoordelingsgesprekken. Er staat duidelijk in vermeld waaraan jouw medewerker moet voldoen. Je kunt het daarom dus ook gebruiken voor beoordeling van je medewerker.

Het profiel is dus in alle stadia van personeel een handig hulpmiddel!

Wat is het verschil met een functieomschrijving?

Een functieomschrijving is iets anders dan een functieprofiel. In de functieomschrijving neem je enkel het takenpakket en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van je nieuwe medewerker op. Het functieprofiel is een uitgebreider document waarin andere randvoorwaarden omtrent de functie en de eventuele medewerker zijn opgenomen.

Meer weten over professioneel werkgeverschap?