Betekenis stage overeenkomst.

Stage overeenkomst: wat is dat?

Als je een stagiair gaat aannemen leg je jullie afspraken vast in een stage overeenkomst of een stagecontract. In deze overeenkomst leg je vast wat de rechten en de plichten van zowel de stagiair als van jou als ondernemer zijn. Door een stageovereenkomst op te stellen zorg je ervoor dat administratief alles in orde is tussen jou als ondernemer en de stagiair. Voor stagiairs onder de 16 jaar is het verplicht om een stage overeenkomst op te stellen. Het aangaan van een stage overeenkomst hoort bij professioneel werkgeverschap. Daarom is het raadzaam om in alle gevallen (dus ook boven de 16 jaar) een stagecontract op te stellen.

Wat staat er in een stage overeenkomst?

In een stage overeenkomst neem je in ieder geval de volgende onderdelen op:

  • Gegevens van de stagiair en de opleiding die hij of zij volgt
  • Werkzaamheden van de stagiair
  • Leerdoelen van de stagiair
  • Looptijd van de stage en werkdagen
  • Stagevergoeding: het bedrag aan stagevergoeding moet worden opgenomen in de stageovereenkomst. Je moet loonbelasting betalen over de vergoeding. Een verklaring hieromtrent moet ook worden opgenomen in het stagecontract.
  • Regels omtrent ziekte: eventuele doorbetaling en bijvoorbeeld een verwijzing naar een verzuimreglement.
  • Vakantiedagen: je neemt op of en hoeveel vakantiedagen de stagiair heeft binnen de stage.
  • Geheimhoudingsplicht: werk je met vertrouwelijke gegevens? Dan is het raadzaam een geheimhoudingsplicht op te nemen in het stagecontract.

Is een stage overeenkomst verplicht?

Voor stagiairs onder de 16 jaar is een stageovereenkomst verplicht. Hierboven is een stagecontract niet verplicht. Toch is het handig om een dergelijk contract op te stellen. Op deze manier weten jij en je stagiair beide waar jullie aan toe zijn tijdens de stageperiode. Jij weet wat je van jouw stagiair mag verwachten en tegelijkertijd weet jouw stagiair ook wat hij of zij van jou mag verwachten.

Meer weten over het aannemen van een stagiair?