Betekenis verzuimprotocol.

Wat is een verzuimprotocol?

In een verzuimprotocol, ook wel verzuimreglement genoemd, leg je de verantwoordelijkheden en afspraken vast rondom het verzuim van je medewerkers. Als jouw medewerker ziek is, moet je een aantal stappen volgen rondom de Wet Verbetering Poortwachter. De stappen die je volgt, neem je op in het verzuimreglement. Ook neem je in het verzuim protocol op wat je verder verwacht van je medewerker en wat jouw medewerker van jou mag verwachten als hij of zij ziek is. Alle afspraken rondom ziekte en verzuim leg je vast in het verzuimprotocol.

Waarom is het hebben van een verzuimprotocol belangrijk?

Tijdens ziekte zijn er uiteraard afspraken, verantwoordelijkheden én verplichte stappen voor jou als werkgever maar ook voor je medewerker. Als dit allemaal op papier staat, ontstaat er nooit onduidelijkheid over de werkwijze bij verzuim. Daarnaast zie je als werkgever geen stappen over het hoofd die te maken hebben met de Wet Verbetering Poortwachter. Naast dat een verzuimreglement ervoor zorgt dat je verwachtingen managet, maakt een verzuimprotocol jou een professionele werkgever. Het hebben van een verzuimprotocol hoort bij professioneel werkgeverschap.

Onderwerpen binnen een verzuimprotocol

De onderwerpen binnen een verzuimprotocol hebben te maken met de regels die jij zelf opstelt als werkgever, maar natuurlijk ook met de stappen die je dient te zetten als het gaat om de Wet Verbetering Poortwachter. Neem in een verzuimprotocol in ieder geval de volgende onderwerpen op:

  • Werkwijze rondom de ziekmelding: hoe moet jouw medewerker zich ziekmelden? Bij wie moet hij of zij zich ziekmelden? Hoelaat moet jouw medewerker zich (uiterlijk) ziekmelden? Moet jouw medewerker ook directe collega’s op de hoogte stellen? Dit zijn zaken die je opneemt in het eerste gedeelte van jouw verzuimprotocol. Let op: in verband met de privacy van jouw medewerker mag je niet vragen wat jouw medewerker mankeert.
  • Vervolgstappen die jullie samen gaan zetten rondom het verzuim.
  • Contact houden tijdens de ziekteperiode: hoe ga je hier als werkgever mee om en wat verwacht je van de medewerker?
  • Uitleg over de bedrijfsarts
  • Stappen die jullie zetten als er sprake is van langdurig verzuim.

Uiteraard zijn bovenstaand de basisonderdelen van een verzuimprotocol. Je kunt hier als werkgever verder in gaan als je meer afspraken vast wilt leggen.

Meer weten over regels rondom verzuim?