Betekenis vakantiegeld.

Wat is vakantiegeld?

Vakantiegeld is een toeslag van meestal 8% over het brutoloon. Meestal wordt het vakantiegeld in de maand mei uitgekeerd. Een medewerker bouwt het hele jaar door vakantiegeld op. De werkgever reserveert van 1 juni tot 31 mei 8% vakantiegeld over het brutoloon, zodat er in de maand mei genoeg geld in het potje zit om alle medewerkers hun vakantiegeld uit te kunnen keren. Wanneer iemand tussentijds bij een werkgever vertrekt heeft de werknemer alsnog recht op het al opgebouwde vakantiegeld. Dit moet de werknemer dan bij zijn laatste verloning uitbetaald krijgen.

Zoals gezegd bouwt de medewerker vakantiegeld op over het brutoloon. Over bijvoorbeeld overuren, onkostenvergoedingen en een dertiende maand bouwt een werknemer géén vakantiegeld op. Deze vergoedingen tellen dus niet mee in het brutoloon.

Waarom krijgt een medewerker vakantiegeld?

Vakantiegeld is bedoeld om werknemers een extra vergoeding te kunnen geven om de extra kosten van de vakantie te kunnen dekken. De kosten voor een werknemer liggen in zijn vrije tijd namelijk vaak hoger dan wanneer de werknemer aan het werk is.

Is vakantiegeld verplicht?

Vakantiegeld is volgens de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag verplicht en moet minimaal 8% van het brutoloon zijn. In sommige cao’s is er een hoger percentage vakantietoeslag opgenomen, maar over het algemeen krijgt iedereen 8%.

Iedereen die in Nederland woont en hier ook een arbeidsovereenkomst heeft, heeft recht op vakantiegeld. Zelfs werknemers met een 0-urencontract hebben hier recht op. Vaak zie je dat bij deze werknemers het vakantiegeld periodiek wordt uitgekeerd, zodat het brutoloon hoger lijkt en voelt voor de medewerker. Het vakantiegeld en de vakantiereservering (opbouw van vakantiedagen) wordt dan dus al bij elke verloning uitbetaald. In de maand mei is er voor deze medewerkers dan geen extraatje in de vorm van vakantiegeld.

Er is wel een uitzondering betreft de verplichting van het vakantiegeld. Werknemers met een hoog salaris (meer dan drie keer het minimumloon) kunnen, mits schriftelijk overeengekomen, minder of geen vakantiegeld krijgen.

Meer weten over de verplichtingen omtrent werkgeverschap?