Blogs.

Wet verbetering poortwachter: hoe werkt de poortwachterswet eigenlijk?

Wet verbetering poortwachter: als jij medewerkers in dienst hebt of van plan bent om personeel aan te nemen, heb je misschien al eens van deze wetgeving gehoord. Wat is de wet verbetering poortwachter? Met welke verplichtingen rondom de poortwachterswet kun je te maken krijgen? En welke rol kan Mettom spelen als het gaat om ziekteverzuim en Wet verbetering poortwachter? We bespreken deze onderwerpen én meer in deze blog.

wet-verbetering-poortwachter-wat-houdt-het-in

 

Wet verbetering poortwachter: wat houdt deze wet in?

De Wet verbetering poortwachter is een wetgeving die bedoeld is om het aantal langdurig zieke medewerkers te verminderen. In deze wetgeving staat dat jij als werkgever, samen met je medewerker, bedrijfsarts of arbodienst, er alles aan doet om jouw medewerker weer snel aan het werk te krijgen. Als jouw medewerker is dat natuurlijk vervelend. Niet alleen voor je medewerker, maar ook voor jou als ondernemer. Het is natuurlijk helemaal vervelend als jouw medewerker langdurig thuis komt te zitten of zelfs arbeidsongeschikt wordt. In de Wet verbetering poortwachter staat alles over de verplichtingen van jouw als werkgever, van jouw medewerker, over loondoorbetaling en passend werk.

Welke verplichtingen horen bij Wet verbetering poortwachter?

Als jouw medewerker zich ziekmeldt, moet jij, in samenwerking met experts, meteen beginnen met een actieve begeleiding. Vanaf dag één krijgen jij én je medewerker dus te maken met verschillende verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • Uiterlijk binnen één week moet je een verzuimgeval melden bij de arbodienst of bedrijfsarts
  • Als het verzuim langdurig dreigt te worden, moet je een re-integratiedossier bijhouden.
  • Uiterlijk in week 42 van het verzuim moet je als werkgever jouw medewerker ziekmelden bij het UWV.

Bovenstaande is trouwens niet alles wat je moet doen. Lees hier de stappen die je moet zetten in het kader van de poortwachterswet als jouw medewerker ziek wordt, ook in een eventueel tweede ziektejaar.

Hoe zit dat met die loondoorbetaling bij de poortwachterswet?

Als jouw medewerker ziek is, krijgt hij of zij twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetaald. Het salaris mag niet onder het minimumloon terechtkomen. Is dit bij jouw medewerker wel het geval? Dan moet het loon aangevuld worden tot het minimumloon. In het tweede ziektejaar heeft je medewerker nog steeds recht op 70% van het loon, alleen hoef je dan niet meer aan te vullen tot het minimumloon als het loon hieronder komt. Kun je als werkgever niet aantonen dat je er alles aan gedaan hebt om jouw medewerker weer aan het werk te krijgen in de twee jaar? Dan kan je verplicht worden om jouw medewerker ook in het derde ziektejaar door te betalen.

Welke rol speelt Mettom voor haar klanten en medewerkers?

Als jij samenwerkt Mettom, breng je het ziekterisico buiten de deur. Wist jij dat een zieke medewerker gemiddeld €250 per dag kost? Dat risico wil je toch niet lopen?

Bij een samenwerking Mettom meldt jouw medewerker zich ziek bij jou, maar ook bij Mettom. Wij zorgen vervolgens voor een juiste begeleiding en volgen alle stappen die horen bij de Wet Verbetering Poortwachter.

Wil je weten met welke voordelen je nog meer te maken krijgt als je samenwerkt Mettom? Check ze hier!

Check de voordelen