Betekenis Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is ingegaan per 1 januari 2020. De wab regeling is een wet die vast personeel financieel aantrekkelijker maakt. De regels omtrent arbeidsovereenkomsten en het ontslag zijn veranderd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De veranderende regels zijn zowel belangrijk voor werkgevers als voor medewerkers.

Wat is het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd hadden soms betere arbeidsvoorwaarden dan flexibele werknemers. De overheid maakt door de Wet Arbeidsmarkt in Balans de kloof tussen vaste arbeidsovereenkomsten en flexibele contracten kleiner. Oproepkrachten en medewerkers die je verloont via payroll krijgen hierdoor meer zekerheid. Daarnaast is het voor werkgevers vanaf januari 2020 aantrekkelijker om een medewerker een vast contract aan te bieden omdat werkgevers een lagere WW-premie betalen voor personeel met een vast contract.

Wat is er veranderd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

De invoering van de WAB brengt verschillende veranderingen met zich mee. We sommen deze veranderingen voor je op.

  • Vaste contracten aantrekkelijker door lagere WW-premie: voor werkgevers is het aantrekkelijker om medewerkers een vast contract te geven omdat je door een vast contract te geven een lagere WW-premie betaalt. Wanneer je een flexibel contract biedt aan je medewerker betaal je een hogere WW-premie.
  • Arbeidsvoorwaarden gelijk voor payrollmedewerkers: medewerkers die op contract staan bij een payrollbedrijf hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die je juridisch gezien zelf in dienst hebt. Alle arbeidsvoorwaarden die jouw eigen medewerkers hebben moet je ook toepassen voor de medewerkers die op de payroll staan. Jouw payrollbedrijf helpt je met de invulling hiervan.
  • De wettelijke ketenregeling is veranderd: vanaf 2020 kun je jouw medewerker nog maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar aanbieden. Het volgende contract dat je aan jouw medewerker aanbiedt wordt automatisch een contract voor onbepaalde tijd.
  • Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag: door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft je medeweker vanaf zijn 1e werkdag recht op een transitievergoeding. De opbouw van deze transitievergoeding blijft nagenoeg ongewijzigd en bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar.
  • Cumulatiegrond voor ontslag: vanaf nu kun je door de rechter een arbeidsovereenkomst laten ontbinden door als werkgever meerdere ontslagredenen met elkaar te combineren.
  • Aanbod voor vaste uren oproepkracht: voor oproepkrachten geldt dat je na een dienstverband van 12 maanden je jouw medewerker een aanbod moet doen voor een arbeidscontract voor het gemiddeld aantal gewerkte uren. Je medewerker mag dit weigeren maar je moet er altijd voor zorgen dat je dit aanbod wel doet.

Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans?