Geboorteverlof betekenis.

Wat is geboorteverlof?

Het geboorteverlof is het recht op verlof vlak na de bevalling van de partner. Geboorteverlof wordt ook wel partnerverlof genoemd. Op grond van Wet arbeid en zorg hebben alle Nederlandse werknemers recht op het verlof, met een duur van eenmaal de arbeidsduur per week. Voorbeeld: de medewerker werkt 3 dagen 8 uur per dag, dit betekent een verlof van 3 x 8 = 24 uur. 

Gedurende deze verlofdagen moet de werkgever het salaris van de medewerker doorbetalen. Daarnaast kan het opnemen van het geboorteverlof kan tot 4 weken na de bevalling.

Wat is aanvullend geboorteverlof?

Door de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) krijgen partners recht op meer dagen verlof na de bevalling.

Wat houd de WIEG in?

  • Medewerkers kunnen tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is 5 maal de arbeidsduur per week. Voorbeeld: de medewerker werkt 3 dagen 8 uur per dag. Dit betekent maximaal een verlof van 3 x 8 = 24 uur x 5 weken = 120 uur.
  • In overleg met de werkgever mag de medewerker het aanvullende verlof verspreid opnemen.
  • Het opnemen van het aanvullende verlof kan tot 6 maanden na de geboorte van het kind.
  • De medewerker dient het standaard geboorteverlof op te nemen, voordat hij of zij het aanvullende verlof opneemt.
  • De medewerker krijgt een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het loon.

Vakantiedagen en pensioen

Het standaard geboorteverlof heeft geen invloed op de opbouw van vakantiedagen, vakantiegeld en ook niet op het pensioen. Het opnemen van het aanvullende geboorteverlof heeft geen invloed op de opbouw van wettelijke vakantiedagen. Dit zijn er 20 per jaar op basis van een fulltime dienstverband. Bij bovenwettelijke vakantiedagen is het mogelijk dat het aanvullende verlof hier wel invloed op heeft. Maar de afspraken hierover staan in de cao of arbeidsovereenkomst. Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt in de cao of in het pensioenreglement over de pensioenopbouw bij het aanvullende verlof, is er geen sprake van pensioenopbouw bij het aanvullende verlof.

Wat is het verschil tussen geboorteverlof en ouderschapsverlof?

Het geboorteverlof is bedoeld voor de partner en het ouderschapsverlof is zowel bedoeld voor de partner als de vrouw die bevallen is. Het geboorteverlof kan een medewerker opnemen tot 6 maanden na de geboorte van het kind (aanvullend geboorteverlof). Het ouderschapsverlof kan een medewerker opnemen gedurende de eerste 8 jaar van het kind. Hierbij is de eerste 9 weken voor 70% doorbetaald.

Meer weten over secundaire arbeidsvoorwaarden?