Betekenis bevallingsverlof.

Wat is bevallingsverlof?

Het bevallingsverlof is een onderdeel van de verlofperiode rondom zwangerschap en de bevalling. Als je een medewerker in dienst hebt die zwanger is krijg je te maken met verlof voor en verlof na bevalling. Vóór de bevalling krijgt jouw medewerker zwangerschapsverlof. Na de bevalling heeft jouw medewerker recht op bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

De verlofperiode rondom de zwangerschap en de bevalling van je medewerker noemen we zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof is het verlof dat je medewerker heeft voorafgaand aan de bevalling. Het bevallings verlof is het verlof dat je medewerker heeft na de daadwerkelijke bevalling. In de volksmond hebben we het vaak enkel over zwangerschapsverlof.

Hoe lang kan een vrouw bevallingsverlof nemen?

In totaal heeft jouw medewerker recht op een verlofperiode van minstens 16 weken verlof. Het gaat dan om 4 tot 6 weken verlof voorafgaand aan de bevalling (zwangerschapsverlof). Het bevallingsverlof duurt minimaal 10 weken. Het bevallingsverlof gaat in vanaf de dag na de bevallingsdatum. Is de baby van jouw medewerker geboren na de uitgerekende datum? Dan wordt het aantal dagen toegevoegd aan het totale verlof en duurt het verlof dus dit aantal dagen langer.

Wanneer gaat bevallingsverlof in?

De totale duur van het verlof is dus 16 weken. Het zwangerschapsverlof vindt plaats de laatste 4 of 6 weken van de zwangerschap. Het bevallingsverlof gaat vervolgens in op het moment dat jouw medewerker bevallen is. Jouw medewerker heeft recht op minstens 16 weken verlof. Als het kindje later geboren wordt, gaat het bevallingsverlof dus ook later in.

Voorbeeld: de baby van je medewerker wordt 6 dagen later dan de uitgerekende datum geboren. Dan heeft je medewerker 6 dagen langer verlof. In totaal heeft je medewerker dan 16 weken en 6 dagen verlof.

Wanneer jouw medewerker eerder bevalt heeft dit geen invloed op de totale duur van het verlof. Het verlof duurt altijd minimaal 16 weken. Is jouw medewerker in verwachting van een tweeling? Het zwangerschaps- en bevallingsverlof bij een tweeling is minimaal 20 weken.

Bevallingsverlof in delen opnemen

Jouw medewerker kan ervoor kiezen om een deel van het verlof bevalling in delen op te nemen. Het gaat dan om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van de bevalling van jouw medewerker. Dit deel van het verlof kan jouw medewerker opnemen over een periode van maximaal 30 weken. Dit bepalen jullie dan samen in overleg.

De totale duur van het verlof blijft hetzelfde. Wil jouw medewerker het bevallingsverlof in delen opnemen? Dan moet zij dit uiterlijk 3 weken na het begin van het bevallingsverlof aan jou kenbaar maken. Jij moet op jouw beurt binnen 2 weken toestemming geven hiervoor. Let op: je mag dit alleen weigeren als jouw bedrijf hierdoor ernstig in de problemen komt.

Wat als bevallingsverlof in vakantie valt?

Bevallingsverlof is nooit hetzelfde als vakantie. Als jouw medewerker verlof heeft aangevraagd in dezelfde periode als het bevallings- of zwangerschapsverlof, dan hoeft de medewerker deze vakantiedagen niet op te nemen. Jouw medewerker kan deze vakantiedagen dan op een later moment opnemen. Je mag als werkgever dus niet vragen aan je medewerker om vakantiedagen op te nemen voor het bevallingsverlof. Verder bouwt jouw medewerker tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof ook vakantiedagen op. Dit loopt dus gewoon door zoals je gewend bent.

Wat betekent bevallingsverlof voor werkgevers?

Je medewerker heeft, anders dan bij ouderschapsverlof, tijdens de gehele verlofperiode (zwangerschapsverlof en bevallingsverlof) recht op 100% loondoorbetaling. Deze betaling wordt gedaan door het UWV. Je moet hiervoor als werkgever een zogenaamde WAZO-uitkering aanvragen.

Om de uitkering aan te vragen moet je weten wanneer jouw medewerker met verlof wil gaan. Dit kan dus tussen de 6 en 4 weken voorafgaand aan de uitgerekende bevallingsdatum zijn. De uitkering dien je 4 weken voor de ingangsdatum van het verlof aan te vragen.  Let op: je hoeft slechts één keer een uitkering aan te vragen voor de gehele verlofperiode.

Bevallingsverlof betekent voor jou als werkgever ook een kracht minder op de werkvloer. Als je dit intern kunt oplossen met andere collega’s dan hoef je geen nieuwe medewerker aan te nemen. Soms kiezen ondernemers er voor om een tijdelijke kracht aan te nemen als vervanging voor de medewerker die met verlof is. Dit wordt echter steeds lastiger door de krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien willen de meeste werkgevers mensen echt binden in het kader van goed werkgeverschap. Met een tijdelijke kracht is dat een stuk lastiger.

Meer weten over wet- en regelgeving omtrent personeel?