Betekenis ouderschapsverlof.

Wat is ouderschapsverlof?

Jouw medewerker kan gebruikmaken van ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind of in het eerste jaar na plaatsing in het gezin. Als jouw medewerker ouderschapsverlof opneemt werkt hij of zij tijdelijk minder uren om zo meer tijd door te brengen met hun kind. Het recht op dit soort verlof is vastgelegd in de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Zowel man als vrouw kunnen aanspraak maken op het ouderschapsverlof. Het is niet zoals bij zwangerschapsverlof alleen bedoeld voor de moeder.

Wet betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof. Anders dan bij zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft je medewerker bij ouderschapsverlof geen recht op 100% loondoorbetaling, maar op een doorbetaling van 70% van het dagloon.

Ouderschapsverlof hoe lang?

Jouw medewerker heeft recht op ouderschapsverlof van minimaal 1 week tot maximaal 9 weken. Het opnemen van het verlof kan jouw medewerker in het eerste levensjaar van het kind doen. Wanneer er sprake is van adoptie of een pleeggezin, mag je medewerker het ouderschapsverlof  opnemen in het eerste jaar van plaatsing in het gezin. Daarnaast geldt het verlof in deze gevallen voor kinderen met een leeftijd onder de 8 jaar.

Het ouderschapsverlof geldt per kind. Als je medewerker een tweeling krijgt heeft hij of zij dus recht op twee keer de maximale ouderschapsverlofduur.

Regels ouderschapsverlof

Vanuit de wetgeving is een aantal regels opgesteld als het gaat om het ouderschapsverlof. Houd als werkgever, maar zeker ook als medewerker, rekening met de volgende regels:

  • Je medewerker kan ouderschapsverlof opnemen voor kinderen in hun eerste levensjaar of in het eerste jaar van plaatsing in het gezin voor kinderen onder de 8 jaar.
  • Voor ieder kind heeft jouw medewerker recht op dit soort verlof
  • Je medewerker mag voor meerdere kinderen tegelijk het ouderschapsverlof opnemen
  • Allebei de ouders hebben recht op ouderschapsverlof
  • Jouw medewerker kan meteen bij indiensttreding het ouderschapsverlof aanvragen
  • Bij een tweeling heeft je medewerker recht op 2 keer het ouderschapsverlof
  • Je medewerker kan ouderschapsverlof krijgen voor zijn of haar kind, adoptiekind of erkend kind onder de 8 jaar.
  • Je medewerker kan daarnaast het verlof aanvragen voor zijn of haar pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind onder de 8 jaar. Het kind moet in dit geval wel bij jouw medewerker wonen volgens de basisregistratie personen.

Ouderschapsverlof weigeren, kan dat?

In principe kun je een ouderschapsverlofaanvraag niet weigeren. Wel kun je, als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, jouw medewerker vragen het verlof op een andere manier in te plannen. Let op: dit geldt enkel bij een zwaarwegend belang. Je moet jouw redenen hiervoor dus heel goed kunnen onderbouwen.

Meer weten over wet- en regelgeving omtrent personeel?