Relatiebeding betekenis.

Wat is een relatiebeding?

In een relatiebeding neem je op dat de medewerker na afloop van het dienstverband geen contact met de klanten en relaties van jou als werkgever mag leggen of behouden. Dit beding is een bescherming voor de klantenkring van de werkgever. In de zakelijke dienstverlening is een relatiebeding een artikel dat vaak terugkomt in de arbeidsovereenkomst.

Wet en regelgeving rondom het relatiebeding

Bij het opstellen van een relatiebeding zijn er belangrijke punten om rekening mee te houden:

  • Het beding moet schriftelijk overeengekomen zijn, zodat het relatiebeding geldig is. Je kunt het beding daarom het best opnemen in de arbeidsovereenkomst.
  • Om het beding op te nemen in het contract moet jouw medewerker meerderjarig zijn op het moment van ondertekening.
  • In een contract voor onbepaalde tijd is het zonder motivatie mogelijk om een relatiebeding op te nemen.
  • Het opnemen van een relatiebeding bij een contract voor bepaalde tijd kan alleen wanneer er ook een motivatie is opgenomen waaruit blijkt dat er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn.
  • In het beding neem je de duur, het gebied en voor welke klant het beding geldt op.
  • Bij het niet naleven van het relatiebeding, kun je als werkgever een boete vorderen. De hoogte van deze boete neem je op in het beding.
  • Wanneer de werkgever niet de juiste opzegtermijn in acht neemt is het beding ongeldig.

Verschil relatiebeding en concurrentiebeding

Na afloop van het dienstverband zorg je er met een relatiebeding voor dat je voormalige medewerker geen contact legt of behoudt met jouw klanten en relaties. Het doel van een concurrentiebeding is dat je voormalige medewerker niet bij de concurrent gaat werken of een concurrerende werkzaamheden gaat verrichten. Dit houdt in dat de medewerker zijn of haar kennis niet in kan zetten bij de concurrent. Bij zowel het relatiebeding als het concurrentiebeding kun je als werkgever een boete opleggen bij het niet naleven van het beding. Deze boete neem je op in de arbeidsovereenkomst.

Meer weten over wet en regelgeving?