Blogs.

Functioneringsgesprek voeren: zo bereid je je voor als werkgever

Het functioneringsgesprek is een gesprek tussen jou en je medewerker dat je in ieder geval één keer per jaar houdt. Er zijn talloze blogs over hoe je je als medewerker voor zou moeten bereiden op zo’n gesprek. Als je een jonge ondernemer bent is het misschien ook voor jou als werkgever lastig om een functioneringsgesprek te voeren. We nemen je daarom graag mee in de voorbereiding van een functioneringsgesprek.  Meer weten over alles wat te maken heeft met goed werkgeverschap?

Download het gratis e-book
 
Of check 10 tips over goed werkgeverschap
 
wat-is-een-functioneringsgesprek

 

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen jou als werkgever of leidinggevende en je medewerker. Tijdens dit gesprek bespreek je, hoe kan het ook anders, het functioneren van je medewerker. Een functioneringsgesprek gaat meestal over de volgende onderwerpen:

 • De ontwikkeling van je medewerker: wat heeft hij de afgelopen periode geleerd, waarin heeft hij zich ontwikkeld en wat zijn zaken die eventueel nog beter kunnen in de ontwikkeling van je medewerker.
 • Plezier in het werk: haalt de medewerker nog plezier uit zijn functie of juist niet?
 • Doelen bepalen: bekijk samen met je medewerker waar hij naartoe kan groeien binnen zijn of haar functie, bepaal samen doelen die je op een later moment weer kunt evalueren.
 • Gemoedstoestand van je medewerker: hoe voelt jouw medewerker zich op de werkvloer? Kan hij het goed vinden met collega’s? Voelt hij zich thuis? Of zijn er andere dingen waar jouw medewerker mee zit? Bijvoorbeeld privé?
 • Hoe vind jouw medewerker dat jij presteert? Ben je een goede leidinggevende? Of valt er voor jou ook nog wel wat te leren?
 • Andere punten die jouw medewerker of jij hebt aangedragen om het over te hebben.

Een functioneringsgesprek is een écht gesprek. Het is niet zo dat jij als leidinggevende continu aan het woord bent om je medewerker te beoordelen (dit doe je wel in een beoordelingsgesprek), maar je gaat de dialoog aan om te kijken wat er goed gaat en wat er beter kan. Uit een functioneringsgesprek kunnen jullie als het goed is allebei iets leren!

Verschil functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek

Hoewel sommige werkgevers de twee soms door elkaar halen, zijn een functioneringsgesprek (waarover we het hebben in deze blog) en een beoordelingsgesprek twee verschillende gesprekken. Op sommige vlakken komen ze overeen (bij beide geef je jouw medewerker feedback) maar er zijn belangrijke verschillen tussen de twee:

 • Bij een functioneringsgesprek heb je een open gesprek met jouw medewerker waarin je prestaties, doelen en ontwikkelingsbehoeften bespreekt. Een beoordelingsgesprek is gericht op de evaluatie van prestaties over een bepaalde periode.
 • Een functioneringsgesprek gaat vooral over het functioneren van de medewerker en hier hangen vaak geen consequenties aan vast voor de arbeidsvoorwaarden van je medewerkers. Bij een beoordelingsgesprek worden vaak het salaris en eventuele bonussen besproken, hier kunnen de arbeidsvoorwaarden dus wel wijzigen.
 • Functioneringsgesprekken vinden meestal een aantal keer per jaar plaats terwijl een beoordelingsgesprek meestal maar eens per jaar plaatsvindt, vaak als eindejaarsgesprek.
 • Een functioneringsgesprek is vaak een informeel gesprek terwijl een beoordelingsgesprek vaker een formeel gesprek is tussen medewerker en leidinggevende.

Is een functioneringsgesprek verplicht?

Het voeren van een functioneringsgesprek is niet verplicht, er is geen wetgeving rondom het houden van functioneringsgesprekken. Toch hoort het voeren van een functioneringsgesprek volgens ons bij professioneel en goed werkgeverschap. Door elkaar feedback te geven kun je op een constructieve manier werken aan het functioneren van jouw medewerker maar ook aan het functioneren van jouzelf als leidinggevende. Is er een cao van toepassing op jouw bedrijf? Dan zou het kunnen dat er wel een verplichting is vastgelegd.

Wanneer je het gevoel hebt dat jouw medewerker niet goed functioneert, kunnen functioneringsgesprekken ervoor zorgen dat jouw medewerker uiteindelijk beter gaat functioneren. Binnen dit soort gesprekken kunnen jullie namelijk samen kijken op welke manier jouw medewerker beter kan werken. Misschien is je medewerker bijvoorbeeld niet helemaal happy met de werkplek of heeft hij het gevoel stil te staan in zijn ontwikkeling. Met dit soort punten kun je concreet iets doen. Aan de andere kant kun je met functioneringsgesprekken eventueel een dossier opbouwen als bewijs dat jouw medewerker niet goed functioneert. Zorg ervoor dat er een veilige cultuur is binnen jouw bedrijf. Zo durft jouw medewerker te delen wat er speelt in zijn leven. Op deze manier kan jij ook vrijer zijn in waar jij als leidinggevende mee zit.

Door op regelmatige basis functioneringsgesprekken te voeren ben je continu bezig met de ontwikkeling van je medewerker. Je stelt doelen en maakt concreet wat je van elkaar verwacht. Op deze manier merk je waarschijnlijk dat je de samenwerking tussen jou en je medewerker uiteindelijk beter wordt.

Whitepaper 10 tips voor het binden van personeel
 
voorbereiding-functioneringsgesprek

 

Voorbereiden op een functioneringsgesprek: 5 tips voor werkgevers

Het functioneringsgesprek is voor zowel jouw medewerker als voor jou, als beginnende werkgever, misschien spannend. Probeer voor jezelf en voor jouw medewerker deze spanning weg te nemen door je goed voor te bereiden op het functioneringsgesprek. Je kunt in de voorbereiding op het gesprek denken aan de volgende zaken.

Plan voldoende tijd in

Zorg ervoor dat je voor al jouw medewerkers voldoende tijd inruimt om het functioneringsgesprek voor te bereiden, te voeren én plan tijd om zaken te verwerken na het gesprek. De ervaring leert dat een functioneringsgesprek meer tijd kost dan veel ondernemers denken. Het is echter wel heel belangrijk! Zorg er dus voor dat je de tijd neemt.

Gebruik uitkomsten van vorige keer

Bekijk wat er in het vorige functioneringsgesprek is besproken. Hebben jullie toen samen doelen bepaald? Had jij feedback op bepaalde vaardigheden van je medewerker? Of had hij misschien feedback voor jou? Gebruik de uitkomsten van het vorige functioneringsgesprek om terug te blikken en vooruit te kijken. Zo ga je constructief aan de slag met het functioneren van je medewerker én je eigen functioneren als leidinggevende.

Maak een agenda

Maak voor jezelf een agenda voor het functioneringsgesprek. Bedenk wat je met je medewerker wilt bespreken en som dit op in deze agenda. Probeer per punt alvast te omschrijven wat je hierover kwijt wilt. In de agenda kun je bovenstaande onderwerpen opnoemen.

Vraag input van jouw medewerker

Vraag ook aan je medewerker om na te denken over wat hij wil bespreken. Je zou ervoor kunnen kiezen om jouw agendapunten naar je medewerker te sturen zodat hij een complete agenda kan maken. Zo heb je meteen een complete agenda met punten die je wilt bespreken.

Wees transparant

Wanneer je jouw agenda deelt met je medewerker weet hij ook meteen waar jij het over wil hebben tijdens het functioneringsgesprek. Door transparant te zijn kan jouw medewerker zich ook goed voorbereiden op het gesprek en komt hij niet voor verrassingen te staan. Zorg er vervolgens ook voor dat jij inzage hebt in wat jouw medewerker met jou wil bespreken. Zo kun jij je ook voorbereiden op de gesprekspunten die je medewerker heeft ingediend.

opbouw-functioneringsgesprek

 

Functioneringsgesprek formulier voorbeeld

Het voeren van een functioneringsgesprek ziet er eigenlijk voor iedere ondernemer ongeveer hetzelfde uit. Uiteraard kun je afwijken van onderstaande opbouw maar neem de volgende onderdelen in ieder geval op in het formulier voor het voeren van een functioneringsgesprek.

Opening van het gesprek

Je bespreekt hierin de agenda en wat de verwachtingen en onderwerpen zijn van het gesprek. Vraag ook aan jouw medewerker wat zijn verwachtingen zijn.

Terugblik op het vorige functioneringsgesprek

Bespreek wat jullie in het vorige functioneringsgesprek hebben afgesproken. Evalueer doelstellingen. Wanneer jouw medewerker zijn doelen heeft behaald kun je hem complimenteren. Dit biedt een mooie kans om nieuwe, ambitieuzere doelen te stellen. Is het niet helemaal gegaan zoals gehoopt? Geen nood! Probeer erachter te komen hoe dit kan en bespreek hoe jullie deze doelen in de komende periode wel willen halen.

Gesprekspunten van jouw medewerker

Samen met je medewerker bespreek je de gesprekspunten die hij op de agenda heeft gezet. Wellicht komt jouw medewerker ook met feedback op jou. Neem dit mee in je ontwikkeling als leidinggevende.

Gespreksonderwerpen vanuit jou als leidinggevende

Met je medewerker bespreek je wat goed gaat en geef complimenten. Bespreek daarnaast wat eventueel nog beter kan. Samen kun je een plan maken om het functioneren van je medewerker te verbeteren.

Afspraken maken en doelen stellen

Maak afspraken voor de komende periode. Wat ga jij doen om het als leidinggevende nóg beter te doen? En wat gaat jouw medewerker doen? Welke doelen stellen jullie samen? En hoe kun je jouw medewerker helpen om zich te ontwikkelen? Leg dit vast in een gespreksverslag en neem dit op in het dossier van je medewerker. Zo kun je hier in het volgende functioneringsgesprek weer op terugkomen. Bij Mettom maken we concrete doelen. Als iemand nog moet doorgroeien op bijvoorbeeld salesgebied, bekijken we welke training in onze Mettom Academy daarbij past en hangen we hier een doel aan.

Voorbeeldvragen functioneringsgesprek

Het voeren van een functioneringsgesprek kan als beginnende werkgever lastig zijn als je geen voorbeelden hebt van vragen die je aan je medewerker zou kunnen stellen. Hieronder tref je 5 voorbeeldvragen die het iets makkelijker maken!

 • Wat zijn de belangrijkste doelen die je hebt bereikt sinds ons laatste gesprek en hoe hebben deze bijgedragen aan jouw eigen ontwikkeling en de organisatie?
 • Welke competenties of vaardigheden wil je verder ontwikkelen in de komende periode om je professionele en persoonlijke groei te bevorderen?
 • Hoe ervaar je de samenwerking met collega’s en teamleden? Zijn er specifieke uitdagingen of successen die je hierover wil delen?
 • Op welke manieren denk je dat ik als leidinggevende jou beter kan ondersteunen om succesvol te zijn in je rol?
 • Welke doelen wil je stellen voor de komende periode en hoe kan ik jou helpen om deze te bereiken?

Deze vragen helpen je bij het voeren van een open dialoog met jouw medewerker!

Het functioneringsgesprek: belangrijk onderdeel van het werkgeverschap!

Volgens ons is een functioneringsgesprek op regelmatige basis een belangrijk onderdeel van professioneel werkgeverschap. Neem hier dus de tijd voor en plan dit regelmatig in met je personeel. Hoe staan jouw personeelszaken ervoor? Denk jij dat je alles op de rit hebt? Of kun jij nog wel wat leren, bijvoorbeeld met een payrolling constructie? Doe onze Mettom Quickscan en ontdek het!

Doe de Mettom quickscan