Wat is de tijd voor tijd regeling?

Wat houdt de tijd voor tijd regeling in?

Als een medewerker meer uren dan zijn of haar contracturen werkt en deze meerdere uren compenseert in vrije tijd, spreken we van een tijd voor tijd regeling. In dit geval neemt je medewerker dus vrij voor de extra gewerkte uren, in plaats van deze uren uit te laten betalen in geld.

Hoe werkt tijd voor tijd met of zonder cao?

Je kunt als werkgever, en ook als medewerker, niet altijd gebruikmaken van de tijd voor tijd regeling. Als er voor jouw bedrijf een cao van toepassing is, moet de regeling in de cao zijn opgenomen als je gebruik wilt maken van de regeling. Wanneer er voor jouw bedrijf geen cao van toepassing is, mag je medewerker door het opnemen van tijd voor tijd niet onder het wettelijk minimumloon uitkomen. Is dit wel het geval? Dan moet je dit als werkgever compenseren.

Voorbeeld: je medewerker Tom is 21 jaar en heeft een contract voor 40 uur per week. Tom werkt regelmatig 50 uur per week. Het minimumloon is €9,96 en je medewerker verdient €11,31. Dit komt neer op een weeksalaris van €452,40. Wanneer we kijken naar wat Tom in een week verdient als hij 50 uur werk, komt zijn salaris uit op slechts €9,05. Dit is minder dan het minimumloon van €9,96. Daarom is het dus niet toegestaan om hiervoor de tijd voor tijd regeling te gebruiken.

Tijd voor tijd regeling: wet- en regelgeving

Als je gebruik wilt maken van tijd voor tijd voor jouw bedrijf, moet je rekening houden met de geldende wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de volgende regels:

  • Het is verplicht om de regeling tussen de werkgever en medewerker schriftelijk vast te leggen. Bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst.
  • Het is van belang om de extra gewerkte uren te registreren. Over de urenregistratie kun je samen met je medewerker afspraken maken.
  • Wanneer jouw medewerker structureer extra uren werkt, kun je samen met je medewerker overleggen om de contracturen van je medewerker aan te passen.
  • Als je gebruikmaakt van de tijd voor tijd regeling, neem je in de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek op hoelang de uren geldig blijven. Let op: als voor jouw bedrijf een cao geldt, kan het zijn dat regels hierover in de cao zijn opgenomen.

Meer weten over wet en regelgeving?