Betekenis personeelshandboek.

Wat is een personeelshandboek?

Een personeelshandboek is een document waarin alle interne regels op het gebied van personeelszaken van een organisatie staan beschreven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een verzuimreglement, gedragsregels en wat de missie, visie en doelstellingen van de organisatie zijn. Door dit bestand met je personeel te delen weet iedereen hoe hij of zij zich binnen de organisatie moet gedragen en waarvoor je als bedrijf staat.

Het maken van een personeelshandboek dwingt een werkgever om vooruit te denken over zaken die eventueel kunnen voorvallen. Ook wanneer dit nog niet van toepassing is of lijkt. Een personeelshandboek voor je personeel geeft jouw organisatie een professionele uitstraling

Waarom is een personeelshandboek belangrijk?

Een personeelshandboek is handig bij het maken van een afspraken met je personeel. Het is een goede aanvulling op de arbeidsovereenkomst en een eventuele cao. Het is daarom belangrijk dat al je medewerkers het personeelshandboek kunnen lezen. Zorg er dus voor dat er digitale toegang is tot het document of dat je een papieren versie deelt bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst. Wanneer iedereen op de hoogte is van de inhoud van het personeelshandboek zorgt dat voor duidelijkheid en structuur binnen je organisatie. Mochten er onduidelijkheden zijn omtrent een bepaalde situatie, kan er altijd worden teruggevallen op het personeelshandboek. Bovendien is het middels dit handboek gemakkelijk om eventuele nieuwe afspraken of regels op een centrale manier te delen.

Wat zijn voorbeelden uit een personeelshandboek?

In het bovenstaande deel is er al naar voren gekomen wat een personeelshandboek is en waarom dit een belangrijk document voor je organisatie is. Hieronder delen we nog kort een aantal voorbeelden die je in je personeelshandboek kunt opnemen:

  • Missie, visie, en doelstellingen. Wat wil je met jouw organisatie bereiken? Wat is het bestaansrecht van de organisatie en wat wil je bereiken in de toekomst en hoe ga je dit bereiken? Het is goed om dit concreet uit te werken en te delen met je personeel.

  • Kernwaarden. Wat zijn de kernwaarden die gelden binnen jouw organisatie? Welke eigenschappen vind jij belangrijk en hoe moet je personeel zich gedragen?

  • Afspraken en regels. Hierbij kun je denken aan wat de afspraken bij verlof zijn, of wat de richtlijnen zijn voor medewerkers die roken. Zorg dat je duidelijkheid schept, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

  • Secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen ook in de arbeidsovereenkomst staan. Dat je bijvoorbeeld elke dag voor vers fruit zorgt voor je personeel hoeft niet per se in een contract te staan, maar zou je wel kunnen opnemen in een personeelshandboek.

  • Verzuimreglement. Wanneer je een onderneming met personeel hebt ga je er niet aan ontkomen dat je te maken krijgt met ziekteverzuim. Zorg er daarom voor dat er duidelijke regels zijn over wat jouw medewerkers bij ziekte moeten doen. Dit verzuimreglement kun je opnemen in je personeelshandboek.

  • Commissies. Een personeelshandboek mag ook best een beetje luchtig en informeel zijn. Wie zijn er binnen jouw bedrijf verantwoordelijk voor de jaarlijkse kerstborrel? Zijn er nog meer commissies die je kunt aanstellen? Leuke dingen verzorgen voor je personeel zorgt bijvoorbeeld voor meer betrokkenheid en uiteindelijk ook betere prestaties. Dit soort zaken kun je dus ook prima in een personeelshandboek opnemen.

Zoals je ziet zijn de mogelijkheden voor een personeelshandboek bijna oneindig. Het bovenstaand zou in ieder geval een goede basis moeten zijn voor het opstellen van een eerste versie.

Meer weten over goed werkgeverschap?