Beoordelingsgesprek betekenis.

Wat is een beoordelingsgesprek?

Een beoordelingsgesprek is een belangrijk gesprek tussen jou als werkgever en je medewerker. In dit gesprek geef je jouw medewerker feedback over zijn of haar functioneren. Binnen het beoordelingsgesprek staat, anders dan bij een functioneringsgesprek, jouw feedback centraal. Jij bent degene die jouw medewerker beoordeelt.

Vaak vindt een beoordelingsgesprek één keer per jaar plaats. Vaak aan het eind van het jaar. Het uiteindelijke doel van het beoordelings gesprek is het functioneren van jouw medewerker verbeteren. Het is een mooi moment om jouw medewerker weer een beetje bij te sturen. Daarnaast is het beoordelingsgesprek hét moment om het te hebben over een eventuele contractverlenging of verhoging van het salaris.

Aandachtspunten beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een spannende aangelegenheid voor jouw medewerker. En als je het zelf nog niet zo vaak gedaan hebt, misschien ook wel voor jou. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met beoordelingsgesprekken. Houd rekening met de volgende aandachtspunten bij het voeren van dit soort gesprekken.

Geef regelmatig feedback

Het beoordelingsgesprek is een goed moment om jouw medewerker van feedback te voorzien. Het is echter wel goed om door het jaar heen feedback te geven aan jouw medewerker, niet alleen tijdens zo’n gesprek. Mocht je dan negatieve feedback hebben op het functioneren van jouw medewerker, komt dit minder uit de lucht vallen. Ook geef je op deze manier doorlopend de kans om te verbeteren.

Planning van beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprekken vinden vaak aan het eind van het jaar plaats. Dit is ook vaak een drukke tijd voor ondernemers. Zorg ervoor dat je de beoordelingsgesprekken met je medewerkers plant om een moment dat je het daadwerkelijk waar kunt maken. Het is een belangrijk moment voor je medewerker dus je kunt het niet zomaar laten schieten. Plan het ruim van tevoren in en zorg ervoor dat je niet vergeet dat je de beoordelingsgesprekken gepland heb staan. Het hoort immers bij professioneel werkgeverschap.

Spreek doelen af en leg deze vast

Tijdens een beoordelingsgesprek kun je samen bepalen wat de doelen worden voor jouw medewerker voor het komende jaar. Spreek dit samen af en leg dit ook vast. Dit kan bijvoorbeeld op een beoordelingsformulier. Leg deze afspraken vast in het dossier van jouw medewerker. Zo kun je hier op een later moment, bij een ander functionerings- of beoordelingsgesprek, op terugkomen en evalueren. Het vastleggen van het beoordelingsgesprek kun je doen met een beoordelingsformulier.

Beoordelingsgesprek verplicht?

Vanuit de wetgeving is het niet verplicht om een beoordelingsgesprek te voeren met je medewerker. Vanuit professioneel werkgeverschap is het echter wel goed om een beoordelingsgesprek op regelmatige basis te laten plaatsvinden. Als je het gevoel hebt dat jouw medewerker niet goed functioneert, wil je namelijk dat dit beter gaat. Je kunt door een dergelijk gesprek ook vastleggen in het dossier als het niet goed gaat met je medewerker. En hoe negatief dit misschien mag klinken: dit dossier heb je ook altijd nodig bij een eventuele ontslagprocedure.

Verschil beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek

Een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek zijn niet hetzelfde. Een beoordelingsgesprek is vaak een eenzijdig gesprek waarin jij als werkgever jouw medewerker beoordeelt. Jouw medewerker moet het met jouw feedback doen. Een functioneringsgesprek is een echte dialoog waarin jullie samen het functioneren bespreken en waarin ook jij als leidinggevende feedback ontvangt.

Meer weten over professioneel werkgeverschap?