Blogs.

Beoordelingsgesprek voeren: 10 tips voor jou als werkgever

Het beoordelingsgesprek: dit gesprek voer je meestal eens per jaar met je medewerker(s). Vanuit goed werkgeverschap is het zinvol om hier ieder jaar in ieder geval één keer tijd voor te maken met jouw medewerkers. Maar hoe bereid je je als werkgever voor op dit gesprek? In deze blog geven we je 10 tips zodat jij als werkgever goed voorbereid bent op dit gesprek én zodat je weet hoe je zo’n gesprek het beste kunt insteken.

wat-is-een-beoordelingsgesprek

 

Wat is een beoordelingsgesprek?

Een beoordelingsgesprek is een gesprek dat meestal eens per jaar (vaak aan het einde van het jaar) plaatsvindt tussen jou en je medewerker. Tijdens een dit gesprek geef je jouw medewerker feedback over het functioneren. Anders dan bij een functioneringsgesprek, gaat het bij een beoordelingsgesprek echt over jouw feedback voor je medewerker en niet om de feedback die je medewerker voor jou heeft. Deze feedback bespreek je wel tijdens een functioneringsgesprek. Tijdens dit gesprek ben jij dus degene die jouw medewerker beoordeelt. Een beoordelingsgesprek is er trouwens ook voor jouw medewerker om eventuele zorgen en ideeën te bespreken. Sta door dus ook voor open tijdens een beoordelingsgesprek.

Hoe houd je een beoordelingsgesprek?

Het voeren van een beoordelingsgesprek bestaat uit verschillende stappen. Een goede voorbereiding is natuurlijk essentieel. Verzamel alle informatie die je nodig hebt om het gesprek te voeren. Creëer vervolgens een open en respectvolle omgeving waarin jouw medewerker zich op gemakt voelt. Geef duidelijke feedback en onderbouw jouw beoordeling met feitelijke voorbeelden. Zorg daarnaast voor een regelmatige follow-up om de voortgang te bewaken. Hieronder tref je 10 uitgebreide tips om een beoordelingsgesprek te voeren met jouw medewerker!

voorbereiding-beoordelingsgesprek-werkgever

 

Beoordelingsgesprek voeren: 10 tips

Voor medewerkers is een beoordelingsgesprek vaak een spannende gebeurtenis. Als jij als werkgever echter nog niet zoveel ervaring hebt met beoordelingsgesprekken, kan het voor jou natuurlijk ook spannend zijn. Hoe bereid je je voor op zo’n beoordelingsgesprek? En waar moet je aan denken tijdens zo’n gesprek? Met onderstaande tips kom je ook als werkgever goed beslagen ten ijs als het gaat om het beoordelingsgesprek.

1. Uitkomst eerdere gesprekken

Bij de voorbereiding op het beoordelingsgesprek is het goed om allereerst terug te blikken op de (functionerings)gesprekken die jullie eerder gevoerd hebben. Check welke afspraken jullie tijdens deze gesprekken hebben gemaakt en welke doelen jullie hebben gesteld. In het beoordelingsgesprek kun je hierop terugblikken en feedback geven op deze afspraken en doelen.

2. Beoordelingsformulier samenstellen als leidraad

Stel een beoordelingsformulier op dat je als leidraad kunt gebruiken voor het beoordelingsgesprek. In het beoordelingsformulier neem je de volgende onderdelen op:

  • Persoonlijke gegevens van je medewerker en van jezelf
  • De punten waar je jouw medewerker op beoordeelt, neem hier de doelen op maar ook algemene zaken zoals vakkennis, productiviteit, houding, contact met collega’s etc.
  • Ruimte voor aandachtspunten of ontwikkelpunten
  • Ruimte voor het verslag van het gesprek

Wist je dat als je gebruikmaakt van de payrolling dienstverlening van Mettom, je ook op ons kunt rekenen als het gaat om het beoordelingsgesprek? Wij kunnen jou helpen met een beoordelingsformulier.

Bereken jouw kosten

 

3. Maak een goede planning voor jezelf en je medewerkers

Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn terugkomende gesprekken met jouw medewerkers. Een beoordelingsgesprek voer je meestal aan het eind van het jaar. Plan deze gesprekken ruim van tevoren in en voer de gesprekken altijd rond dezelfde periode, zo vergeet je nooit om de gesprekken te voeren. Als je regelmatig beoordelings- en functioneringsgesprekken voert, blijven medewerkers gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. En dat is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen!

beoordelingsgesprek-tips

4. Creëer een open en veilige omgeving

Een open en veilige omgeving is cruciaal voor een eerlijk beoordelingsgesprek. Zorg ervoor dat jouw medewerker zich op zijn gemak voelt door een vriendelijke en ondersteunende omgeving te creëren. Moedig je medewerker tijdens het gesprek aan om open te zijn over successen, uitdagingen en feedback. Laat merken dat je jouw medewerker waardeert en zijn of haar groei stimuleert!

5. Geef constructieve feedback

Constructieve feedback is van essentieel belang tijdens een effectief beoordelingsgesprek. Wees eerlijk en specifiek bij het bespreken van zowel sterke punten als ontwikkelingsgebieden. Door de medewerker de mogelijkheid te geven om te reageren en te reflecteren op de feedback, bevorder je een open gesprek en de mogelijkheid om te leren en te groeien. Het doel is om feedback te geven waarmee jouw medewerker zijn of haar prestaties kan verbeteren.

6. Wees eerlijk en objectief

Eerlijkheid en objectiviteit zijn cruciaal tijdens het beoordelingsgesprek. Zorg ervoor dat je jouw beoordeling baseert op feitelijke gegevens en observeerbare gedragingen. Laat persoonlijke voorkeuren die jij hebt of vooroordelen vooral buiten beschouwing! Sta ook open voor het perspectief van de medewerker. Dit draagt bij aan jouw eigen geloofwaardigheid en creëert een eerlijke en rechtvaardig beoordelingsproces.

tips-voor-beoordeling

 

7. Bied groeimogelijkheden aan

Het beoordelingsgesprek is een perfect moment om groeimogelijkheden aan te bieden aan jouw medewerker. Door zowel de sterke als zwakke punten van je medewerker open en bloot te leggen, kun je een groeipad maken en daarop actiepunten baseren. Welke trainingen of opleidingen passen bijvoorbeeld bij de sterke punten van je medewerker en op welke manier kun je deze nog verder ontwikkelen? En op welke manier kun jij als werkgever jouw medewerker helpen om zijn of haar zwakke punten op te krikken? Denk hier samen over na tijdens het beoordelingsgesprek.

8. Luister actief naar je medewerker

Hoewel veel werkgevers denken dat een beoordelingsgesprek enkel en alleen eenrichtingsverkeer is vanuit jou, is dat niet helemaal het geval. Ook jouw medewerker kan en mag zijn eigen visie over het functioneren bespreken met jou. Tijdens een beoordelingsgesprek kan jouw medewerker ook eventuele zorgen, wensen of ideeën op tafel gooien. Onderbreek dit niet en toon oprechte interesse in jouw medewerker. Op deze manier voer je een constructief gesprek en ben je niet alleen maar bezig met zenden maar kun je ook zelf actief aan de slag met ondersteuning van jouw medewerker.

9. Maak samen doelen voor de toekomst

Gebruik het beoordelingsgesprek om samen met je medewerker doelen te stellen voor de toekomst. Bespreek de ambities van jouw medewerker en kijk samen hoe deze ambities passen binnen de doelstellingen van jouw bedrijf. Stel daarnaast samen haalbare doelen op die je uiteindelijk kunt meten. Op deze manier heb je ook weer een leidraad voor een volgend functionerings- of beoordelingsgesprek. Doelen stellen helpt jouw medewerker natuurlijk ook om weer een nieuwe focus en motivatie te krijgen.

10. Follow-up van het gesprek

Na het beoordelingsgesprek is het belangrijk om een follow-up te doen en de besproken acties op te volgen. Zorg ervoor dat jouw medewerker de nodige ondersteuning en middelen krijgt om zijn of haar doelen te bereiken. Plan regelmatige opvolgingsgesprekken om de voortgang te bespreken. Toon betrokkenheid en interesse in de groei en ontwikkeling van je medewerker.

Verschil eindejaarsgesprek en beoordelingsgesprek

Het eindejaarsgesprek en het beoordelingsgesprek zijn beide belangrijk als het gaat om het management rondom jouw personeel. Een eindejaarsgesprek richt zich vaak op het terugkijken op het afgelopen jaar en een beoordelingsgesprek gaat meer over het beoordelen van de algehele prestaties en groei van jouw medewerker. Een eindejaarsgesprek gebruik je vaak om doelen voor het komende jaar te stellen, een beoordelingsgesprek kijkt vaker terug op afgelopen periode. Hoewel er dus verschillen zitten tussen een eindejaarsgesprek en beoordelingsgesprek, zijn deze gesprekken goed te combineren.

Eindejaarsgesprek als beoordelingsmoment

Het voeren van een beoordelingsgesprek is misschien niet jouw favoriete onderdeel van het werkgeverschap, maar wel heel belangrijk om te monitoren hoe jouw medewerkers presteren. Een professionele werkgever is bezig met het functioneren van zijn medewerkers. Vind je het lastig om een juist moment te kiezen voor het beoordelingsgesprek? Iedere werkgever plant meestal zo’n moment als eindejaarsgesprek. Daarin kun je dan ook meteen eventuele bonussen of een salarisverhoging bespreken. Wil jij weten hoe je de beste werkgever wordt voor jouw personeel? Download dan gratis ons e-book over goed werkgeverschap!

Download het e-book