Betekenis oproepkracht.

Wat is een oproepkracht?

Een oproepkracht is een medewerker die komt werken op het moment dat jij als werkgever de medewerker oproept. Je kunt als werkgever je medewerker oproepen voor een aantal uur of voor een hele dag. Een medewerker met een oproepcontract heeft hierdoor geen vast salaris per maand. Vaak heeft een oproepmedewerker een nulurencontract.

Wat is een nulurencontract?

Bij een nulurencontract heeft de medewerker een arbeidsovereenkomst waarin geen vaste uren zijn vastgelegd. De oproepkracht gaat aan het werk op het moment dat jij als werkgever je medewerker oproept. Als je jouw medewerker niet oproept, hoef je je medewerker in principe ook niet uit te betalen. Als jouw medewerker een nulurencontract heeft moet je de oproepkracht per oproep voor minstens 3 uur uitbetalen. Je zou dus kunnen zeggen dat je je medewerker voor minstens 3 uur werk per dag dient op te roepen. Heb je maar één uur werk voor je oproepkracht? Ook dan dien je 3 uur uit te betalen aan je oproepkracht.

Oproepkracht in 2020: aanbod voor vaste uren na 1 jaar

Sinds 1 januari 2020 is de wetgeving omtrent oproepkrachten aangepast in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Je kunt hierdoor jouw oproepkracht voor maximaal 1 jaar op deze manier laten werken. Na een dienstverband van 12 maanden moet je jouw medewerker een aanbod doen van de gemiddelde arbeidsomvang in dat afgelopen jaar.

Voorbeeld aanbod vaste uren voor oproepkracht

Stel: jouw oproepkracht heeft in het afgelopen jaar gemiddeld 60 uur per maand gewerkt. Als je ook na dat jaar de medewerker in dienst wilt houden moet jij als werkgever je medewerker een contract aanbieden voor 60 uur per maand. Dit zijn vaste uren. Als de medewerker dit accepteert is er geen sprake meer van een oproepovereenkomst.

Let op: jouw medewerker mag dit urenaanbod weigeren. Een oproepkracht moet namelijk het aantal uren werken dat op het contract staat. Als je oproepkracht dit niet kan waarmaken is het voor hem beter om onder een oproepcontract te blijven werken.

Oproeptermijn bij oproepkrachten

Wil je jouw oproepkracht inzetten? Houd er dan rekening mee dat je de medewerker uiterlijk 4 dagen van tevoren laat weten dat je medewerker wordt verwacht om te komen werken. Als je jouw medewerker korter dan 4 dagen van tevoren laat weten dat hij moet werken, dan is de medewerker niet verplicht om te komen werken. Je moet een oproep schriftelijk of digitaal doen. Dat kan bijvoorbeeld door een mailtje of via Whatsapp (als dat een gangbare vorm van communicatie is binnen jouw bedrijf).

Heb je jouw medewerker toch niet meer nodig en laat je dit korter dan 4 dagen voor de werkdag weten? Dan heeft je oproepkracht recht op salaris over de uren waarvoor de oproepkracht eigenlijk was opgeroepen. Is er voor jouw bedrijf een cao van toepassing? Dan kan er afgeweken worden van deze regels!

Opzegtermijn oproepcontract

De opzegtermijn van een oproepcontract op basis van nul uren is voor de medewerker hetzelfde als de oproeptermijn. Dat betekent dat de medewerker iedere dag kan opzeggen met een opzegtermijn van 4 dagen. Voor jou geldt de opzegtermijn zoals geregeld is in de wet, vaak is dit één maand, waarbij opzegging tegen het eind van de maand moet. Zeg je dus op 16 november op dan eindigt de overeenkomst per 1 januari. In de cao kan vastgelegd zijn dat er andere regels gelden omtrent de opzegtermijn.

Andere regels voor seizoensgebonden werk

Bevindt jouw branche zich in de seizoensarbeid? Dan kan het zijn dat er in de voor jouw bedrijf geldende cao andere afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken kunnen afwijken als het gaat om minimale oproeptermijn, de ketenregeling en minimale opzegtermijn. Ook kan het zijn dat er andere afspraken gelden over het aanbod voor vaste uren. Check jouw cao of dit ook voor jouw bedrijf van toepassing is.

Meer weten over de wet- en regelgeving omtrent personeel?