Functioneringsgesprek betekenis.

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen werkgever en werknemer. Binnen het functioneringsgesprek geven de werkgever en de werknemer elkaar feedback. Tijdens dit gesprek bespreek je als werkgever dus niet enkel het functioneren van jouw medewerker, maar leer je ook om samen kritisch naar jou als werkgever te kijken. Dit gesprek is een gelijkwaardig gesprek. Het is dus niet een gesprek waarin jij als werkgever jouw medewerker beoordeelt. Dit doe je namelijk in een beoordelingsgesprek.

Onderwerpen functioneringsgesprek

Tijdens het functioneringsgesprek heb je het dus samen met je medewerker over het functioneren van de medewerker en het functioneren van jou als werkgever. Binnen zo’n gesprek hebben jullie het over de volgende onderwerpen:

  • De ontwikkeling van je werknemer: binnen dit onderdeel kijk je terug op het vorige functioneringsgesprek. Bekijk de punten die je toen hebt besproken en evalueer dit. Wat heeft jouw medewerker in de afgelopen periode geleerd? Waarin heeft hij of zij zich ontwikkeld? En welke zaken kunnen eventueel nog beter? Waarin wil jouw medewerker zich nog ontwikkelen? Dit zijn allerlei vragen waar jullie samen antwoord op geven binnen dit onderwerp.
  • Doelen bepalen: waar wil jouw medewerker naartoe groeien? Waarin wil hij of zij zich verder ontwikkelen? Bekijk samen met jouw medewerker welke doelen jullie stellen voor de komende periode. Bepaal samen de doelen voor de komende periode en noteer deze, zodat je er bij een volgend functioneringsgesprek op terug kunt komen en kunt evalueren.
  • Gemoedstoestand van je medewerker: hoe gaat het met jouw medewerker? Hoe voelt hij of zij zich op de werkvloer? Voelt hij zich bijvoorbeeld thuis? Of zijn er zaken wij hij mee zit, bijvoorbeeld privé? Bespreek dit zodat jullie hier samen aan kunnen werken. Het is overigens ook belangrijk om te bespreken of jouw medewerker nog plezier haalt uit zijn functie. Dit bepaalt namelijk voor een groot deel de gemoedstoestand van je medewerker.
  • Presteren van jou als werkgever: minstens zo belangrijk tijdens het functioneringsgesprek is jouw eigen functioneren. Ben jij bijvoorbeeld een goede leidinggevende? Wat kan jij zelf nog leren? En waar blink jij in uit? Dit zijn zaken die je ook moet bespreken. Dit verbetert namelijk de samenwerking tussen jou en je team.
  • Andere punten: hebben jullie nog andere zaken om te bespreken tijdens het functioneringsgesprek? Zorg ervoor dat je dit van tevoren bij elkaar meldt zodat jullie beide voorafgaand aan het gesprek weten waar jullie aan toe zijn.

Voorbereiding functioneringsgesprek

Omdat het functioneringsgesprek voor zowel jouw medewerker als jouzelf spannend kan zijn is het belangrijk om je er goed op voor te bereiden. Denk bij de voorbereiding op het gesprek aan de volgende zaken.

  • Check wat er in het vorige functioneringsgesprek is besproken en gebruik de uitkomsten van dit gesprek om te evalueren en om vooruit te kijken. Op deze manier ga je constructief aan de slag met het functioneren van je medewerker en het functioneren van jou als werkgever.
  • Maak een agenda voor het gesprek. Vraag je medewerker dit ook te doen. Benoem hierin wat je allemaal wilt bespreken en probeer per gespreksonderwerp te benoemen wat je wilt bespreken. Je kunt hiervoor de bovenstaande onderwerpen gebruiken. Deel jouw agenda met je medewerker. Je medewerker voegt beide agenda’s samen en deelt de complete agenda vervolgens een paar werkdagen voorafgaand aan het gesprek met jou zodat jullie beide weten waar jullie aan toe zijn.

Waarom is een functioneringsgesprek belangrijk?

Wanneer jij een professionele werkgever wilt zijn, moet je tijd steken in het functioneren van jouw medewerkers. Door elkaar feedback te geven werk je op een constructieve manier aan het functioneren van jou en je medewerker. Door regelmatig dit soort gesprekken te voeren, ben je continu bezig met de ontwikkeling van je medewerker. Je stelt doelen en maakt concreet wat je van elkaar verwacht. De samenwerking tussen jullie zal hierdoor verbeteren. Daarnaast ontdek je hoe jij als werkgever kan verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan verbetering van een werkplek of verbetering van jouw stijl als leidinggevende.

Meer weten over professioneel werkgeverschap?