Blogs.

Onderwerpen functioneringsgesprek: 10 gespreksonderwerpen

Het functioneringsgesprek is een regelmatig terugkerend gesprek tussen jou en je medewerker. Het voeren van zo’n gesprek hoort volgens ons bij professioneel werkgeverschap. Het zorgt ervoor dat jij en je medewerker beter werken én samenwerken. Onderwerpen functioneringsgesprek: welke onderwerpen komen aan bod tijdens het functioneringsgesprek? Wij lichten ze toe!

Download ons gratis e-book goed werkgeverschap
 

10 onderwerpen functioneringsgesprek in het kort

In het kort komt een functioneringsgesprek neer op de volgende onderwerpen.

  1. Functie-eisen en competenties
  2. Functie-uitoefening
  3. Ingebrachte onderwerpen door jouw medewerker
  4. Werk- en arbeidsomstandigheden
  5. Persoonlijke ontwikkeling
  6. Functioneren van jou als leidinggevende
  7. Verzuim
  8. Verbeterpunten
  9. Beïnvloeding door werk- of privéomstandigheden
  10. Afspraken maken
onderwerpen-functioneringsgesprek-functie

 

1. Functie-eisen en competenties

Belangrijke onderwerpen functioneringsgesprek zijn onder andere de functie-eisen en competenties van jouw medewerker. Waarschijnlijk heb je voordat je jouw medewerker aannam een functieprofiel opgesteld en daarbij aangegeven welke competenties bij de functie van jouw medewerker horen. Haal dit functieprofiel en de competenties er tijdens het gesprek eens bij: hoe doet jouw medewerker het als het gaat om deze eisen en deze competenties? Ga hierover samen in gesprek.

2. Functie-uitoefening

In het functieprofiel van jouw medewerker vind je als het goed is ook de werkzaamheden en taken die de medewerker uit moet voeren. Zet deze taken op een rijtje als je het functioneringsgesprek gaat voeren. Bespreek samen hoe het gaat met de werkzaamheden, of jouw medewerker misschien nog hulp nodig heeft en of het takenpakket past binnen het contract van je medewerker.

3. Ingebrachte punten door jouw medewerker

Vraag bij het plannen van het functioneringsgesprek, in ieder geval een paar weken van tevoren, aan jouw medewerker welke punten hij of zij met jou wil bespreken tijdens het functioneringsgesprek. Zorg ervoor dat jouw medewerker deze punten een aantal dagen voor het gesprek naar jou toestuurt zodat jij ook weet dat jullie het gaan hebben over de onderwerpen die je medewerker heeft aangeleverd.

10 tips voor goed werkgeverschap [whitepaper]
 
functioneringsgesprek-ontwikkeling

 

4. Werk- en arbeidsomstandigheden

Heeft jouw medewerker een goede en fijne werkplek? Heeft je medewerker alles wat hij of zij nodig heeft? En hoe zit het bij jullie met het thuiswerken? Is dit mogelijk en wat biedt jij als werkgever aan om het thuiswerken aangenamer te maken?

5. Persoonlijke ontwikkeling

Bij dit onderwerp ga je in op de ontwikkeling en groei op persoonlijk gebied. Heeft jouw medewerker het gevoel zich voldoende te kunnen ontwikkelen binnen jouw bedrijf? Bied jij daar voldoende tools voor? Waar wil je medewerker zich in de toekomst in ontwikkelen? En hoe kan jij daar dan weer aan bijdragen? Je kunt hier ook ingaan op de mogelijkheden qua opleiding en training binnen jouw bedrijf.

6. Functioneren van jou als leidinggevende

Onderwerpen functioneringsgesprek over jou als leidinggevende? Jazeker! Het functioneringsgesprek is een echt gesprek waar jullie samen gaan kijken naar zowel het functioneren van de medewerker als dat van jou. Wat doe jij goed als leidinggevende? Wat kan er beter? Waar kan jullie samenwerking nog beter worden? Geef bij het plannen van het functioneringsgesprek aan dat je deze feedback verwacht van je medewerker zodat hij of zij hier zich op kan voorbereiden.

functioneringsgesprek-onderwerpen

 

7. Verzuim

Waarschijnlijk bespreek je dit bijna nooit, daarom is het functioneringsgesprek een goed moment om het te hebben over het verzuim van je medewerker. Check vooraf hoe vaak je medewerker ziek is geweest en of dat die keren van lange of korte duur waren. Bespreek dit en vraag welke rol jij kan spelen om het verzuim te voorkomen. Is jouw medewerker bijna nooit ziek? Dan kun je dit punt uiteraard overslaan!

8. Verbeterpunten

Uit alle bovenstaande punten kun je conclusies trekken. Bespreek samen aan welke punten jouw medewerker nog moet werken. Leg dit vast zodat je in een volgend functionerings- of beoordelingsgesprek hier weer op kunt evalueren. Verbeterpunten voor jou als werkgever leg je ook vast.

9. Beïnvloeding door werk- of privéomstandigheden

Zijn er eventueel nog zaken die op het werk of privé spelen die belangrijk voor jou zijn om te weten? Hebben deze zaken invloed gehad op het functioneren van je medewerker?

10 gratis tips voor werkgeluk [download]
 

10. Afspraken

Welke afspraken maken jullie samen voor de komende periode? Bepaal samen waar jullie aan gaan werken en leg deze afspraken vast zodat jullie hier op een later moment op terug kunnen komen.

Onderwerpen functioneringsgesprek: neem alles mee!

Alle bovenstaande onderwerpen zijn belangrijk om te bespreken tijdens een functioneringsgesprek. Op deze manier krijg je een totaalbeeld waar jullie samen mee aan de slag kunnen gaan. Door op regelmatige basis functioneringsgesprekken te voeren, zorg je er bovendien voor dat jouw medewerker en jij steeds beter worden!

Whitepaper binden van personeel [gratis]