Blogs.

Hoog aantal burn-out klachten onder jongeren: dit zijn de risico’s voor werkgevers

Burn-outklachten zijn door de jaren heen de nummer 1 reden geworden voor verzuim onder medewerkers. Schokkend voor de gemiddelde ondernemer is het feit dat deze burn-outklachten steeds vaker voorkomen bij jonge, op het oog vitale, medewerkers. En dat brengt een groot risico voor groeiende werkgevers met zich mee. In deze blog vertellen we je onder andere alles over burn out klachten onder jongeren, de risico’s voor werkgevers en geven we je tips om burn out klachten als werkgever bij jouw medewerker te voorkomen. Wil jij als groeiende werkgever de vitaliteit van jouw mensen op peil houden? Lees dan gauw verder!

E-book goed werkgeverschap [Download]
 
burn-out-jongeren-groot

 

Hoog aantal burn-out klachten onder jongeren

Hoewel we zien dat in Nederland het totale verzuimpercentage de laatste maanden daalt, zien we tegelijkertijd ook dat het psychisch verzuim toeneemt. En de grote uitdaging voor werkgevers die daarmee gepaard gaat, is dat het psychisch verzuim vaak gaat over langdurig verzuim. ArboNed, de landelijke arbodienst voor advies en ondersteuning op het gebied van onder andere verzuim, deed onderzoek naar burn-outklachten en kwam tot een schokkende conclusie. De stijging van psychisch verzuim is namelijk het sterkst onder jongere leeftijdsgroepen. Ten opzichte van 2019 is het verzuim door psychische klachten onder jongeren tussen 25 en 34 jaar gestegen met 33%. Daarnaast zitten mensen met burn-outklachten gemiddeld 288 dagen thuis. Een flink (financieel) risico voor kleinere werkgevers, dus!

Wil jij de risico’s rondom ziekteverzuim compleet buiten de deur brengen? Check ons e-book en ontdek hoe Mettom jou risicoloos laat werkgeven.

Download e-book [gratis]
burn-out-werkgever-kosten-risico

Risico’s voor werkgevers bij burn-out personeel

Als werkgever loop je serieuze risico’s als het gaat om verzuim. Zeker burn-outklachten nemen een groot risico met zich mee aangezien deze klachten dus gemiddeld langer duren dan andere verzuimredenen.

Kosten burn out voor de werkgever

Een zieke medewerker kost gemiddeld €250 per dag. Als jouw medewerker 9 maanden thuis zit, lopen de kosten dus snel op. Als we snel rekenen komt dat neer op een kostenpost van een slordige €67.500. Een kostenpost die voor veel ondernemers bijna niet op te brengen is. De kosten die burn-out klachten bij personeel met zich meebrengen zijn onder andere de volgende:

 • Loondoorbetaling (2 jaar, minimaal 70% van het loon)
 • Inschakelen van de bedrijfsarts
 • Inspanning die je moet leveren bij re-integratie
 • Kosten van vervangend personeel

Het financiële risico bij verzuim is dus groot. Ook wil je gewoon dat jouw medewerkers vitaal zijn en blijven. Gelukkig kun je als werkgever veel doen om burn-out klachten bij jouw medewerkers te voorkomen!

10 tips voor werkgeluk [download]
aansprakelijkheid-rechten-plichten-verzuim

 

Aansprakelijkheid

Wanneer jouw medewerker een burn out krijgt, is er een kleine kans dat een medewerker jou als werkgever aansprakelijk kan stellen voor de schade die daardoor ontstaan is. Gelukkig is deze kans wel heel klein, aangezien het werk dan ook overduidelijk de oorzaak moet zijn van die burn out. En dat is vaak moeilijk te bewijzen. Als werkgever ben je natuurlijk wel verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen jouw bedrijf. Jij moet goed zorgen voor jouw personeel en de beste werkgever zijn. Dat staat ook in de wet vastgelegd. Zo moet je er bijvoorbeeld voor zorgen dat jouw medewerkers gezond kunnen werken. Wanneer jij aan de zorgplicht voldoet, is het dus heel onwaarschijnlijk dat jij aansprakelijk gesteld kunt worden voor de schade die een medewerker ervaart door een burn-out.  

Rechten en plichten van de werknemer

Hoewel het natuurlijk vervelend is als jouw medewerker uitvalt door burn out klachten, heeft jouw medewerker wel een aantal plichten. Ook heeft je medewerker een aantal rechten. Denk bijvoorbeeld aan de loondoorbetaling. Jouw medewerker heeft ook recht op goede begeleiding bij ziekte.

Jouw medewerker heeft ook plichten als het gaat om het verzuim. Als je medewerker voor een langere tijd arbeidsongeschikt dreigt te raken, heeft hij of zij een inspanningsverplichting om zichzelf onder adequate behandeling te stellen van een huisarts of specialist. Op deze manier herstelt je medewerker sneller en kan hij of zij snel weer aan het werk. Ook moet jouw medewerker gevolg geven aan een oproep van het spreekuur van een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige. Daarnaast volgen jouw medewerker en jij de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Wat kun je als werkgever doen bij burn-out?

Wanneer een jonge medewerker is uitgevallen door een burn out, is het super belangrijk om als werkgever stappen te zetten om een voorspoedig herstel te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende maatregelen die je als werkgever kunt nemen als jouw medewerker thuis zit met een burn-out.

 • Betrokkenheid en begrip: toon empathie en laat betrokkenheid zien bij de medewerker. Laat merken dat je de situatie serieus neemt en bied een luisterend oor.
 • Contact houden: houd contact met de medewerker tijdens zijn/haar afwezigheid, maar respecteer ook de behoefte aan rust en herstel.

Toon betrokkenheid, houd contact, start de re-integratie met de bedrijfsarts en ondersteun op andere manieren om herstel te ondersteunen!

 • Re-integratie met bedrijfsarts: volg de juiste stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter om de re-integratie te starten en om jouw medewerker te helpen herstellen. Doe dit samen met een bedrijfsarts en/of verzuimdeskundige.
 • Ondersteuning bij verdere behandeling: heeft jouw medewerker behoefte aan een andere behandeling? Bijvoorbeeld een coach? Het is goed om jouw medewerker hierin te faciliteren om het herstel te ondersteunen.

Door deze stappen te zetten, heb je als werkgever een ondersteunende rol in het herstel van jouw medewerker. Op deze manier draag je bij aan een volledige en gezonde terugkeer naar het werk. Heb jij hulp nodig bij de risico’s die komen kijken bij het werkgeverschap en wil je een partner die daarnaast zorgt voor een goede verzuimbegeleiding? Check de totale personeelskosten voor jouw bedrijf via Mettom!

Bereken totale kosten
preventie-bij-burn-out-werkgever

 

Stress preventie om burn-out klachten te voorkomen

Het is heel vervelend voor jouw medewerker en voor jou als je medewerker uitvalt door burn-outklachten. Gelukkig kun je veel ondernemen om burn-outs binnen jouw onderneming te voorkomen. Iedere werkgever die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan is vaak al bezig met dit soort stappen. Hieronder geven we je toch 3 waardevolle tips om burn outs bij jouw personeel te voorkomen.

 1. Duidelijke verwachtingen: communiceer heldere en realistische verwachtingen over taken, doelen en prestaties. Op deze manier verminder je onnodige druk en onzekerheid bij je mensen.
 2. Stimuleer een goede werk- & privébalans: maak afspraken over overwerk, communicatie buiten werkuren en stimuleer flexibel werken. Hierdoor ervaren medewerkers daadwerkelijk meer rust als zij vrij zijn.
 3. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid: geef jouw medewerkers persoonlijke aandacht, ga regelmatig het gesprek aan en vraag hoe het met je medewerker gaat. Op deze manier kun je op tijd signalen van stress oppikken en hier eventueel op inspelen.

Het investeren in preventie is trouwens niet alleen gunstig voor je medewerker, maar ook voor de continuïteit binnen jouw bedrijf. Houd je hier dus actief mee bezig!

werkplezier-vergroten

Werkplezier stimuleren

Naast het voorkomen van burn-outklachten is het stimuleren van werkplezier van essentieel belang om het welzijn van jouw mensen te bevorderen. Als werkgever zijn er natuurlijk verschillende manieren om werkgeluk en werkplezier te stimuleren!

 • Bevorder autonomie: hierdoor hebben jouw medewerkers zelf meer controle over hun taken en verantwoordelijkheden. Hierdoor voelen jouw medewerkers zich meer en meer betrokken bij jouw onderneming.
 • Stimuleer creativiteit: geef bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe ideeën en projecten. Op deze manier kan jouw medewerker zichzelf beter ontplooien en wordt hij of zij gelukkiger van het werk.
 • Faciliteer persoonlijke en professionele groei: bied opleidingen of trainingsmogelijkheden aan. Persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat jouw medewerker zich zekerder en prettiger voelt binnen zijn of haar functie.
 • Organiseer teambuildingactiviteiten: door dit soort activiteiten bevorder je het teamgevoel en onderlinge band tussen medewerkers. Dit zorgt voor meer plezier op de werkvloer.

En zo zijn er nog veel meer tips om het werkgeluk binnen jouw organisatie te vergroten. Meer weten? Lees er alles over in deze blog of download onze whitepaper over werkgeluk.

Download whitepaper

Meer dekking voor werkgevers via payrolling bij Mettom

Een zieke medewerker kost jou als werkgever veel geld. Daarnaast wil je gewoon dat jouw medewerker zich goed voelt. Dan is jouw onderneming ook op z’n best, toch? Bij Mettom bieden we groeiende ondernemers de kans om alle risico’s rondom verzuim buiten de deur te brengen. Zo is die kostenpost al een zorg minder. Daarnaast zorgen we er met onze payroll dienstverlening voor dat alles perfect geregeld is voor jouw medewerker. En dat zorgt er dan weer mede voor dat jouw medewerker zich lekker voelt bij jouw onderneming. Wil je weten hoe jij dat risico van €250 per dag bij Mettom neer kunt leggen? Een van onze HR experts vertelt je er graag alles over in een vrijblijvend belletje!

Plan belafspraak