0 uren contract, wat is dat?

Wat is een 0 uren contract?

Het 0 uren contract is een arbeidsovereenkomst waarin je geen vaste uren vastlegt. Als jouw medewerker een 0 uren contract heeft, is hij of zij een oproepkracht. Met een nul uren contract krijgt jouw medewerker alleen de gewerkte uren uitbetaald.

Waarom zou je een nul uren contract aanbieden?

Waarom zou je er als werkgever voor kiezen om een 0 uren contract aan te bieden aan je medewerker?

  • De personeelskosten blijven laag, je betaalt jouw medewerkers alleen als zij werken.
  • Als er geen werk is, hoef je jouw medewerkers niet in te zetten. Je kunt zo jouw personeelsinzet goed afstemmen op eventuele drukte.

Niet alleen voor jou als werkgever zijn er voordelen, ook de medewerker heeft soms baat bij een 0 uren contract. De medewerker heeft ook veel flexibiliteit en zit niet vast aan een bepaald aantal contracturen. Ook kan jouw medewerker zelf zijn of haar beschikbaarheid doorgeven.

Rechten 0 uren contract

Jouw medewerker heeft bij het aangaan van een nul uren contract een aantal rechten waar jij als werkgever je aan moet houden.

  • Je medewerker heeft recht op minimaal drie uur werk wanneer hij of zij wordt opgeroepen. Wanneer de medewerker eerder naar huis wordt gestuurd heeft hij of zij toch recht om drie uur te worden uitbetaald.
  • Je moet je medewerker minimaal vier dagen van tevoren laten weten dat hij of zij staat ingepland om te komen werken.
  • Als er werk is waarvoor jij je oproepkracht in kunt zetten, ben je verplicht dit te doen. Op dit moment mag je bijvoorbeeld geen uitzendkracht inzetten.
  • De medewerker heeft recht op vakantiedagen en -toeslag. Deze worden berekend over de gewerkte uren. Vaak is het zo dat het vakantiegeld inbegrepen zit in het maandelijkse of wekelijkse salaris van de medewerker.
  • Wanneer je medewerker ziek is terwijl hij of zij opgeroepen is om te komen werken, heeft je medewerker recht op minimaal 70% van het loon. Let op: dit mag niet lager zijn dan het minimumloon.
  • Jouw oproepkracht heeft dezelfde ontslagrechten als een medewerker met een vaste urencontract. 

Let op: is er een cao van toepassing op jouw bedrijf? Dan kan het zijn dat er andere regels gelden rondom het 0 uren contract.

0 uren contract en de WAB: nieuwe regels

Sinds 2020 is de wetgeving omtrent 0 uren contracten aangepast in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Door deze wetgeving mag je jouw oproepkracht voor maximaal één jaar laten werken onder een nul uren contract. Na 12 maanden moet je jouw medewerker een aanbod doen van de gemiddelde arbeidsomvang in het jaar daarvoor. Uiteraard mag jouw medewerker dit ook weigeren. Dan blijft het 0 uren contract van kracht. Vaak weigeren medewerkers dit aanbod omdat zij het juist fijn vinden om flexibel te blijven. Met een contract voor vaste uren gaat deze flexibiliteit er helemaal af: jouw medewerker moet dan het aantal uren dat op zijn of haar contract staat komen werken.

MEER WETEN OVER WET- EN REGELGEVING?