Betekenis pensioenregeling.

Wat is pensioen?

Wanneer jouw medewerker tot een bepaalde leeftijd gewerkt heeft, gaat hij of zij standaard met pensioen met met behulp van een pensioenregeling. Dit betekent dat iemand niet meer hoeft te werken. Als iemand met pensioen gaat, is er echter nog wel een inkomen nodig. Van de overheid krijgt je ex-medewerker een AOW. AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. De AOW is een basis pensioenregeling dat jouw medewerker van de overheid krijgt als hij of zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Wanneer het pensioen van jouw medewerker ingaat is afhankelijk van de geboortedatum van je medewerker. Via de Sociale Verzekeringsbank kun je hier een inschatting van maken.

Aanvullend pensioen vanuit de werkgever

De meeste medewerkers krijgen naast het AOW een aanvullend pensioen van hun werkgever. Als werkgever betaal je, samen met je medewerker, een bedrag per maand om het aanvullende pensioen op te bouwen. Aan het eind van het werkzame leven van jouw medewerker komt dit potje uiteindelijk vrij.

Aanvullend pensioen vanuit de medewerker zelf

Buiten de AOW en het aanvullende pensioen vanuit de werkgever kan een medewerker ook zelf een financiële voorziening regelen voor als hij of zij met pensioen gaat. Dit kan een medewerker doen middels sparen, beleggen of de verkoop of aflossing van een eigen huis.

Wat is een pensioenregeling?

Er zijn veel verschillende soorten pensioenregelingen. Vanuit de cao kan het voor jouw bedrijf verplicht zijn om je bij een bepaalde pensioenregeling aan te sluiten. Veel werkgevers kiezen voor de zogenaamde middelloonregeling. Dit is een regeling die door veel pensioenpartijen wordt aangeboden. Deze pensioen regeling gaat uit van het gemiddeld verdiende loon.

Wanneer je gaat kiezen voor een pensioenregeling is het belangrijk om je hier goed in te verdiepen, het is namelijk niet erg makkelijk om dit zelf te regelen. Zorg er dus voor dat je een expert op het gebied van pensioenen in de arm neemt. Zo weet je zeker dat alles goed is geregeld. Wanneer je jouw personeelszaken uitbesteedt aan bijvoorbeeld een payrollorganisatie, kan je payrolladviseur je hierin adviseren. Vaak neemt een dergelijke partij de hele pensioenregeling voor haar rekening zodat je je hier geen zorgen meer om hoeft te maken.

Waarom is een pensioenregeling belangrijk?

Een pensioenregeling is een onmisbare secundaire arbeidsvoorwaarde voor personeel. Medewerkers verwachten, als zij voor een bedrijf gaan werken, dat een pensioenregeling altijd geregeld is. Een pensioenregeling aanbieden aan je personeel hoort bij professioneel werkgeverschap en helpt daarbij om jou een goede werkgever te maken.

Is een pensioenregeling verplicht?

Als jouw bedrijf een cao volgt kan het vanuit de cao verplicht zijn om een pensioen aan te bieden. Vaak staat dan ook al voorgeschreven bij welk pensioenfonds je je moet aansluiten. Als jouw bedrijf niet onder een cao valt is een pensioenregeling niet verplicht. Je kunt er dan voor kiezen om geen pensioenregeling af te sluiten. Toch is het in het kader van professioneel en goed werkgeverschap een verstandige keuze om een pensioenregeling af te sluiten voor je personeel.

Meer weten over professioneel werkgeverschap?