Blogs.

Maatregelen arbeidsmarkt: dit betekent het voor payrolling Mettom

Op 3 april 2023 werd een pakket maatregelen aangekondigd om de arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken. Met het nieuwe pakket aan maatregelen moeten mensen meer zekerheid krijgen over hun inkomen en hun rooster. Hoewel hiermee de arbeidsmarkt ogenschijnlijk op de schop gaat, betekent het, wanneer je samenwerkt Mettom of overweegt om gebruik te maken van de payroll dienstverlening van Mettom, niet zo heel veel en zijn zaken gewoon beter geregeld.

zzper-in-dienst-maatregelen-arbeidsmarkt

 

Verplichte AOV en het in dienst nemen van een zzp’er

Vanaf 1 januari 2025 zijn zzp’ers verplicht om een verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Hoewel dit een vangnet is voor deze grote groep zelfstandigen, verwachten we dat veel zzp’ers niet zitten te wachten op een dergelijke verplichting en er vaker voor kiezen om in dienst te gaan van een bedrijf. En dat brengt voor jou als ondernemer dan weer een aantal voordelen met zich mee.

  • Wanneer je samenwerkt met een zzp’er heb je minder controle op wat iemand precies doet. Door iemand in dienst te nemen heb jij wel grip op wat iemand doet, jij bent immers de leidinggevende.
  • Door mensen in dienst te nemen creëer je meer een teamgevoel dan wanneer je met een groep zzp’ers samenwerkt. Jullie werken met z’n allen aan hetzelfde doel en daardoor ontstaat volgens ons op de langere termijn een succesvollere onderneming.
  • Een zzp’er is pas een zzp’er als hij voldoet aan een aantal voorwaarden. En als hij hier niet aan voldoet, kan de Belastingdienst jullie samenwerking aanmerken als dienstverband. Deze ‘schijnzelfstandigheid’ brengt een aantal belangrijke risico’s met zich mee en daarom is het verstandiger om te kiezen voor payrolling en een zzp’er voor de langere termijn aan je te binden met een dienstverband.
contracten-regels-maatregelen-arbeidsmarkt

 

Regels rondom contracten worden aangescherpt

In 2020 ging de Wet Arbeidsmarkt in Balans in. Deze wetgeving maakte een eind aan het eindeloos aanbieden van tijdelijke contracten. Een goede zaak, vonden wij; want na 3 jaar weet je meestal wel of je iemand voor de langere termijn aan je wil binden. Wij staan voor goed werkgeverschap en moedigen het aanbieden van een vast contract juist aan. De nieuwe regelgeving brengt het in het kort het volgende met zich mee:

  • Het nulurencontract verdwijnt, oproepers krijgen per 2025 allemaal een contract met een vaste arbeidsomvang per week. Dit geldt dus ook voor ons als payroller. Hiermee geef je jouw ‘oproepkracht’ meer zekerheid als het gaat om het aantal te werken uren én het salaris dat iemand ontvangt. Voor scholieren en studenten blijven oproepcontracten trouwens wel mogelijk. Mocht je dus scholieren of studenten in dienst hebben op basis van een oproepcontract, verandert er niets. De regels rondom het aanbod van een vaste urenomvang die in de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn opgenomen, blijven gelden maar die passen wij als payroller natuurlijk al toe.
  • Na 3 tijdelijke contracten mag je, vanaf 2025, pas na 5 jaar weer een tijdelijk contract aanbieden. Op dit moment is er nog een ‘wachttijd’ geldig van 6 maanden. Door deze maatregel maakt het kabinet een eind aan zogenaamde draaideurconstructies.

Als Mettom volgen wij ook deze regelgeving volledig op. Omdat wij de beste werkgever willen worden voor iedere medewerker én het beste willen voor jouw mensen, denken wij dat ook deze regels ten goede komen van jouw personeel.

Andere maatregelen in het pakket

De regels rondom contracten en de verplichte AOV voor zzp’ers hebben waarschijnlijk de meeste invloed op Mettom en onze (potentiële) opdrachtgevers. In het maatregelenpakket zitten echter nog meer regels waar je vanaf 2025 rekening mee zal moeten houden als je personeel in dienst hebt. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen rondom ziekte van een medewerker en personeelsbehoud bij crises. Als Mettom houden wij de ontwikkelingen rondom deze nieuwe wet- en regelgeving scherp in de gaten én zorgen we ervoor dat alles op de juiste manier wordt toegepast. Zo blijven we de beste werkgever voor jouw personeel nu en in de toekomst.