Welke secundaire arbeidsvoorwaarden kan ik bieden? - Mettom

Welke secundaire arbeidsvoorwaarden kan ik bieden?

Arbeidsvoorwaarden opstellen: zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn heel belangrijk wanneer je personeel gaat aannemen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het bieden van opleidingen aan je personeel, een fiets van de zaak of een reiskostenvergoeding. Welke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor je personeel? In deze blog vertellen we je alles over secundaire arbeidsvoorwaarden voor jouw personeel zodat je de beste werkgever kunt worden.

Wil jij nu meteen weten hoe het ervoor staat met jouw personeelszaken? Doe dan gratis onze Mettom Quickscan en ontdek op welke gebieden jij nog kunt verbeteren!

primaire-secundaire-arbeidsvoorwaarden

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Er zijn verschillende soorten arbeidsvoorwaarden waar je rekening mee dient te houden wanneer je personeel gaat aannemen. De belangrijkste twee zijn volgens ons de primaire arbeidsvoorwaarden en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder de primaire arbeidsvoorwaarden valt het salaris dat je op de rekening van de medewerker overmaakt en de afspraken over het aantal uren dat je medewerker werkt. De wettelijk verplichte vakantietoeslag (minimaal 8% van het brutoloon) hoort ook bij de primaire arbeidsvoorwaarden.

Wanneer er een cao geldt voor jouw bedrijfstak moet je hier ook rekening mee houden bij het opstellen van de arbeidsvoorwaarden voor jouw medewerker. Deze cao-afspraken zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Het loon in een cao kan bijvoorbeeld hoger zijn dan dat de wet voorschrijft. In een cao mogen nooit afspraken staan die in strijd zijn met de wet. In een cao mag bijvoorbeeld niet staan dat je medewerker een lager loon ontvangt dan in de wet is vastgelegd. Wanneer je de (secundaire) arbeidsvoorwaarden gaat opstellen dien je dus rekening te houden met de voor jou geldende cao.

Wil je niet alles zelf uitzoeken als het gaat om primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden? Als je kiest voor payrolling, is meteen alles goed geregeld!

wat-zijn-secundaire-arbeidsvoorwaarden

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die je met je medewerker afspreekt die bovenop het salaris komen. Dit kunnen financiële voorwaarden zijn zoals een bonusregeling maar dit hoeft niet altijd. Ook bijvoorbeeld het bieden van flexibiliteit van werktijden kan gezien worden als een secundaire arbeidsvoorwaarde. Wanneer je de beste werkgever wilt worden voor jouw personeel doe je er goed aan om ook de secundaire arbeidsvoorwaarden voor je personeel in te richten. Uiteraard kun je niet alle secundaire arbeidsvoorwaarden die er zijn toepassen. Bekijk welke arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn voor het personeel dat jij aanneemt. Ook voor het opstellen van secundaire arbeidsvoorwaarden is het belangrijk om de voor jou geldende cao in acht te nemen: afspraken in de cao dien je op te nemen in het arbeidsvoorwaardenpakket van jouw medewerker.

De belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden voor jouw personeel

Er zijn secundaire arbeidsvoorwaarden die voor jouw personeel heel belangrijk zijn en er zijn secundaire arbeidsvoorwaarden die wat minder belangrijk zijn voor jouw personeel. Hieronder sommen we de, volgens ons, belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden voor je op die je zeker niet mag vergeten als je personeel gaat aannemen.

pensioen-reiskostenvergoeding

Pensioenregeling

Wanneer je onder een cao valt is het vaak verplicht om als secundaire arbeidsvoorwaarde een pensioenvoorziening te regelen voor je bedrijf. Als je niet onder een cao valt is het toch verstandig om een pensioen af te sluiten voor je personeel: medewerkers verwachten een pensioen bij een werkgever. Om professioneel over te komen en vanuit goed werkgeverschap is het dus heel belangrijk om voor een pensioenvoorziening te zorgen. Voor veel ondernemers kost het veel tijd en energie om zich te verdiepen in het pensioen. Ook is het afsluiten van een pensioenvoorziening duur. Als je een kleine werkgever bent loont het de moeite om verder te kijken dan het zelf afsluiten van een pensioenvoorziening: bijvoorbeeld een payrollbedrijf kan jou hiermee helpen zodat je er zelf niet mee bezig hoeft te zijn.

Wil je alles zelf in de hand houden en zorgen voor een pensioenregeling voor je personeel? Zorg dan dat je je er heel goed in verdiept. Wanneer je het pensioen goed regelt voor je personeel kan dit veel geld schelen. Kijk goed of er voor jou een verplichte pensioenregeling is en hoe deze pensioenpremie verrekend wordt met het salaris van je medewerkers. Welk deel betaal je bijvoorbeeld als werkgever en welk deel betaalt je medewerker zelf? Een adequate pensioenregeling is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde en een must als het gaat om het bieden van goed werkgeverschap!

Wist je dat het pensioen meteen geregeld is als je kiest voor payrolling?

Reiskostenvergoeding

Vanuit goed werkgeverschap is het belangrijk om je personeel financieel te compenseren voor de reiskosten die zij maken om naar het werk te komen. In de wet is niet vastgelegd dat je jouw medewerkers een reiskostenvergoeding moet geven, maar wanneer er een cao voor jou geldt zou het kunnen dat hier wel afspraken over zijn gemaakt. Als er voor jou geen cao geldt is het toch slim om een reiskostenvergoeding aan te bieden aan je personeel.

Reiskostenvergoeding eigen vervoer

Als je medewerker met een eigen vervoermiddel naar het werk komt mag je een onbelaste reiskostenvergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer. Wanneer je meer rekent als reiskostenvergoeding wordt deze gezien als loon en moet er belasting over betaald worden. Je moet alle gegevens omtrent de reiskostenvergoeding bijhouden in je loonadministratie. Houd hier dus rekening mee! Wanneer jouw medewerker maandelijks dezelfde kilometers maakt kun je kiezen voor een vaste vergoeding: dit scheelt ook weer in de administratie.

Als jouw medewerker met een eigen auto of fiets naar het werk komt mag je een onbelaste reiskostenvergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer.

Reiskosten openbaar vervoer

Wanneer jouw medewerker gebruikmaakt van het openbaar vervoer, mag je ook € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Je kunt ook de werkelijke reiskosten met het openbaar vervoer vergoeden voor je medewerker: houd er rekening mee dat je, als je de werkelijke reiskosten vergoedt, je alle vervoerbewijzen van je medewerker moet verzamelen. Dit moet je doen om aan te kunnen tonen dat de reiskostenvergoeding overeenkomt met de daadwerkelijke kosten. Ook voor het openbaar vervoer kun je kiezen voor een vaste vergoeding.

Opleidingen en training als secundaire arbeidsvoorwaarden

Mensen willen zich in deze tijd doorlopend blijven ontwikkelen, ook als zij al lang van school af zijn en jaren aan het werk. Om hieraan bij te dragen is het belangrijk om opleidingsmogelijkheden te bieden als secundaire arbeidsvoorwaarde. Bedrijven die opleidingsmogelijkheden bieden aan hun personeel worden gezien als een professionele werkgever.

Manieren om een opleiding te bieden

Bij het bieden van opleidingsmogelijkheden kun je denken aan een vrij budget. Dit budget kan jouw medewerker vrij besteden aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wanneer je wilt dat een opleiding echt bijdraagt aan de groei van jouw bedrijf zou je er ook voor kunnen kiezen om een opleidingsbudget aan te bieden dat je medewerker in overleg met jou en in het kader van zijn of haar functie kan inzetten voor de professionele ontwikkeling. Tegenwoordig zien we dat steeds meer bedrijven een opleidingsportaal aanbieden aan hun medewerkers: zo kunnen medewerkers onafhankelijk van plek en tijd bezig zijn met hun ontwikkeling op uiteenlopende vlakken. Goodhabitz en Studytube zijn voorbeelden van opleidingsportalen die online trainingen bieden op verschillende niveaus en in verschillende specialismen.

Wist je dat het opleidingsportaal van GoodHabitz inbegrepen zit in het payrolltarief? Check nu meteen jouw payrollkosten.

Investeren in opleidingen

Het bieden van opleidingen kan een flinke kostenpost worden. Toch is het voor heel veel medewerkers heel belangrijk dat het mogelijk is om een opleiding te volgen. Het loont om je medewerkers opleidingen te laten doen omdat zij zo hun competenties en vaardigheden verbeteren. Wil je deze investering niet zelf doen? Een payrollbedrijf biedt in veel gevallen een opleidingsportaal aan alle medewerkers aan. Dit zit dan in het payrolltarief inbegrepen.

Bovenwettelijke vakantiedagen en bijzonder verlof als secundaire arbeidsvoorwaarden

Je medewerkers hebben een wettelijk aantal vakantiedagen die zij per jaar kunnen inzetten. Wettelijk is dit 4 keer het aantal uren dat je medewerker werkt. Als je medewerker bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heeft hij recht op 160 vakantieuren per jaar. Je medewerker kan hiermee dus 4 weken vakantie opnemen. Vanuit de cao kan het verplicht zijn om meer vakantieuren aan te bieden. Houd hier rekening mee met het opstellen van je secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Je kunt als werkgever ook bovenwettelijke vakantiedagen opnemen in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit zijn de vakantiedagen die bovenop de ‘normale’ vakantiedagen worden opgebouwd. Wanneer je bovenwettelijke vakantiedagen op wilt nemen dien je het aantal bovenwettelijke vakantiedagen en de afspraken die je hierover maakt in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die bovenop de ‘normale’ vakantiedagen worden opgebouwd.

Bijzondere verlofdagen

In de cao zijn vaak bijzondere verlofdagen opgenomen. Wanneer jouw bedrijf niet onder een cao valt kun je wel bijzondere verlofdagen opnemen in de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrije dagen bij een huwelijk, een overlijden of een verhuizing. Vanuit goed werkgeverschap is het belangrijk om ook hier over na te denken en dit eventueel op te nemen in de arbeidsovereenkomst van je medewerker.

andere-secundaire-arbeidsvoorwaarden

Andere secundaire arbeidsvoorwaarden

Buiten de bovenstaande belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden zijn er talloze andere secundaire arbeidsvoorwaarden die je kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst van jouw medewerker. Denk bijvoorbeeld aan de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

dertiende-maand-bonusregeling

Dertiende maand

Een dertiende maand of eindejaarsuitkering is meestal een brutobedrag ter hoogte van een maandsalaris van je medewerker. Dit bedrag keer je aan het einde van het kalenderjaar uit aan een medewerker. Vaak is zo’n dertiende maand niet afhankelijk van prestaties van de medewerker of het bedrijf. De dertiende maand is een aantrekkelijk extraatje voor je medewerkers en daarmee een interessante secundaire arbeidsvoorwaarde. Lees hier 8 veelgestelde vragen over de dertiende maand.

Bonusregeling

In tegenstelling tot de dertiende maand is een bonusregeling vaak wel afhankelijk van de prestaties van de medewerker of het bedrijf. Je kunt afspraken maken over de hoogte van de bonus bij een of meerdere prestaties of bij een bepaalde bedrijfsdoelstelling. Zo’n bonusregeling kan bijvoorbeeld bestaan uit een winstdeling of een percentage van het salaris bij bepaalde prestatie. Zorg ervoor dat je de afspraken omtrent een bonusregeling goed vastlegt in de arbeidsovereenkomst zodat hier geen verwarring over kan ontstaan.

wga-aanvullingsverzekering

WGA-aanvullingsverzekering

Vanuit goed werkgeverschap kiezen sommige werkgevers ervoor om hun medewerkers een WGA-aanvullingsverzekering aan te bieden. Wanneer je medewerker langdurig arbeidsongeschikt raakt vult deze verzekering de uitkering van je medewerker aan zodat een inkomensterugval voorkomen kan worden. Vanuit inkomenszekerheid is dit een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor je medewerkers.

Collectieve ziektekostenverzekering

Je ziet het vaak bij grotere werkgevers: een collectieve ziektekostenverzekering. Met deze collectiviteit krijgen je medewerkers korting op hun zorgverzekering. Vanuit professioneel werkgeverschap is het interessant om te bekijken wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn omtrent een collectieve zorgverzekering. Wanneer je samenwerkt met een payrollpartner is zo’n collectiviteit overigens inbegrepen in het payrolltarief.

Auto en fiets van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarden

Het bieden van een auto of fiets van de zaak is een interessante secundaire arbeidsvoorwaarde voor jouw personeel. Hier komt wel wat administratieve rompslomp bij kijken maar bij bijvoorbeeld een accountmanagersfunctie is het vaak een belangrijke arbeidsvoorwaarde om iemand binnen te halen.

Auto van de zaak

Voor sommige medewerkers is een auto van de zaak noodzakelijk maar voor andere medewerkers kan dit een interessante secundaire arbeidsvoorwaarde zijn. Afspraken over een auto van de zaak kun je vastleggen in een auto-regeling: hierin leg je bijvoorbeeld vast of je medewerker de auto ook mag rijden voor privégebruik. Lees hier meer informatie over een auto van de zaak.

Bij een auto van de zaak komt administratieve rompslomp kijken maar is bij sommige functies een belangrijke arbeidsvoorwaarde!

Fiets van de zaak

Omdat gezondheid steeds belangrijker wordt voor mensen pakken steeds meer mensen de fiets naar hun werk. Onder mensen die wat verder weg wonen is de elektrische fiets steeds populairder. Vanuit goed werkgeverschap kun je dus een fiets van de zaak aanbieden. Hier zijn wel wat regels aan verbonden die sinds 2020 versoepeld zijn. De afspraken omtrent een fiets van de zaak dien je uiteraard ook vast te leggen.

laptop-van-de-zaak

Sporten via het werk

In het kader van gezondheid vinden steeds meer medewerkers het belangrijk dat er vanuit het werk gesport kan worden. De kosten die je vergoedt voor sporten moet je wel in je administratie bijhouden: deze kosten vallen onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Telefoon, tablet of laptop van de zaak

Wanneer je medewerker vaak op locatie of thuis werkt kan het interessant zijn om een telefoon, tablet of laptop van de zaak aan te bieden. Voor bijvoorbeeld een salesmanager zijn een telefoon en laptop al helemaal geen overbodige luxe. Omdat steeds meer bedrijven hun mensen thuis laten werken is het goed om je medewerkers te voorzien van een laptop, tablet of telefoon van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde. Krijgt jouw medewerker een telefoon, tablet of laptop van de zaak? Zorg er dan voor dat je de afspraken over bijvoorbeeld onderhoud en teruggave vastlegt in een overeenkomst.

Flexibel werken

Steeds meer medewerkers vinden het belangrijk om onafhankelijk van plek en tijd te kunnen werken. Is dit voor jouw bedrijf mogelijk? Dan loont het de moeite om te bekijken wat de mogelijkheden voor flexibel werken bij jou zijn. Wellicht kunnen jullie afspraken maken over thuiswerken of werktijden. Leg deze afspraken vast zodat zowel jij als je medewerker weten wat de afspraken zijn omtrent flexibel werken.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn (vaak) niet verplicht

Het bieden van secundaire arbeidsvoorwaarden is vaak niet verplicht. Vanuit de cao kunnen er afspraken gelden waaraan je je dient te houden maar als er geen cao van toepassing is hoef je geen secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Wil jij de beste werkgever worden voor jouw personeel? Verdiep je dan in de verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden die er zijn (en dat zijn er meer dan die in deze blog genoemd zijn). Verdiep je ook in wat jouw medewerkers interessant vinden en nodig hebben. Op basis hiervan kun je een goede keuze maken in het opstellen van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Kunnen wij jou helpen met het invullen van de (secundaire) arbeidsvoorwaarden? We praten je graag vrijblijvend bij over de mogelijkheden!

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks onze updates, whitepapers en uitnodigingen voor events.

Ik wil graag een
belafspraak inplannen.

Wil je meer weten over onze payrolldienstverlening en kennismaken met ons? Plan dan een belafspraak in met één van onze payrolladviseurs en je wordt op een door jou gekozen datum en tijdstip gebeld.

    9 .4
    9 .4
    Bij ons draait alles om zeer tevreden klanten.
    Sluiten