Geboorteverlof en ouderschapsverlof

Wanneer je net ouder bent geworden, kunnen er verschillende vormen van verlof voor jou gelden. Hieronder leggen we je alles uit over geboorteverlof en ouderschapsverlof en hoeveel verlof je kunt opnemen.

Geboorteverlof

Als partner kun je geboorteverlof opnemen. Het geboorteverlof moet je binnen 4 weken opnemen nadat jouw kind is geboren. Dit geldt ook als je kind eerst een tijdje in het ziekenhuis moest verblijven. Hieronder lees je wanneer je de partner bent van de moeder:

 • Als je met haar getrouwd bent
 • Als je haar geregistreerde partner bent
 • Als je ongehuwd met haar samenwoont
 • Als je haar kind erkent

Je hebt recht op het geboorteverlof met een duur van eenmaal de arbeidsduur per week. Ook als je een tweeling of een meerling krijgt.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het geboorteverlof kun je als partner het aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof is maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) en dit moet je binnen 6 maanden nadat jouw kind is geboren opnemen. Daarnaast dien je eerst het geboorteverlof op te nemen. Je loon wordt voor 70% doorbetaald (tot 70% van het maximum dagloon). Het aanvullend geboorteverlof vraag je schriftelijk aan met de volgende onderdelen:

 • Wanneer je het verlof opneemt
 • Hoeveel weken verlof je wil opnemen (1, 2, 3, 4, of 5 weken)
 • Over hoeveel weken je het verlof wil verspreiden (bijvoorbeeld 5 werkdagen over 5 weken)

(On)Betaald ouderschapsverlof

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 weken (26 keer het aantal werkuren per week). Van deze 26 weken zijn 9 weken betaald ouderschapsverlof. De belangrijkste punten rondom het (on)betaald ouderschapsverlof zijn de volgende:

 • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken. Je loon wordt voor 70% doorbetaald (tot 70% van het maximum dagloon).
 • Het betaald verlof moet je als ouder opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.
 • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kun je als ouder nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof tot jouw kind 8 jaar oud is.
 • Je kunt het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.

Doorgeven van wijzigingen

Verandert er iets in jouw situatie dan is het belangrijk om ons op de hoogte te stellen. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met het dienstverband of de ingangsdatum van het verlof.