Arbeidstijdenwet

Op deze pagina vind je belangrijke informatie omtrent de arbeidstijdenwet. Dit is een belangrijke wet, die een kader stelt omtrent werktijden.

Tabel voor jongeren tot en met 17 jaar

  13- en 14-jarigen 15-jarigen 16- en 17-jarigen
       
Maximale arbeidstijd per      
Schooldag Niet toegestaan 2 uur 9 uur (minus schooluren)
Niet-schooldag 7 uur 8 uur 9 uur
Vakantiedag 7 uur 8 uur 9 uur
Schoolweek 12 uur 12 uur 45 uur (minus schooluren)
Max. aantal gewerkte vakantieweken per jaar 4 weken 6 weken niet van toepassing
Max. aantal werkweken aaneengesloten 3 weken 4 weken niet van toepassing
Max. aantal werkdagen per week 5 dagen 5 dagen 5 dagen
Zondag niet toegestaan onder voorwaarden* toegestaan *
       
Rusttijden      
Minimum dagelijks 14 uur 12 uur 12 uur
In elk geval tussen 19:00 – 7:00 uur 19:00 – 7:00 uur 23:00 – 6:00 uur
In vakanties tussen 19:00 – 7:00 uur 21:00 – 7:00 uur 23:00 – 6:00 uur
Minimum rust per week niet van toepassing niet van toepassing 36 uur aaneengesloten
Aaneengesloten pauze bij werkdag >4,5 uur half uur half uur half uur of 2×15 minuten (in overleg)
       
Type werkzaamheden Lichte niet-industriële hulparbeid onder toezicht Zelfstandig licht niet-industrieel werk Hetzelfde werk als volwassenen, maar geen gevaarlijk werk

* Werken op zondag mag alleen als:

  • De aard van het werk het nodig maakt om op zondag te werken. Dit moet in het arbeidscontract staan;
  • Het door de bedrijfsomstandigheden noodzakelijk is en er overeenstemming is met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of met betrokken werknemers;
  • De ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven (15- jarigen);
  • De werknemers individueel toestemmen met werken op zondag (16- en 17-jarigen)

Verdere voorwaarden voor 15-jarigen:

  • Per 16 weken moeten jongeren van 15 jaar ten minste 5 zondagen vrij hebben.
  • Als de jongere werkt op zondag, is de zaterdag ervoor een vrije dag.

Verdere voorwaarden voor 16- en 17-jarigen:

  • Per 52 weken moeten jongeren van 16 en 17 jaar minstens 13 zondagen vrij hebben.
  • Als de jongere op zondag werkt, is hij zaterdag vrij.
  • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen ook minder zondagen per jaar vrij zijn. Dit moet in een collectief overleg worden afgesproken.

Tabel voor volwassenen

Maximale arbeidstijd per dienst 12 uur
Maximale arbeidstijd per week 60 uur
Maximale arbeidstijd per 4 weken gemiddeld 55 uur per week
Maximale arbeidstijd per 16 weken gemiddeld 48 uur per week
Minimale rusttijd na een werkdag 11 aaneengesloten uren, eens in de 7 weken
in te korten tot minimaal 8 uur (indien nodig voor het werk)
Minimale rusttijd per week minimaal 36 aaneengesloten uren per periode van 7 dagen

Er zijn uitzonderingen mogelijk vanuit een cao, voor pas bevallen vrouwen en voor een aantal specifiek omschreven medewerkers en beroepen (zoals vrachtwagenchauffeurs, artsen en specialisten). Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op!