Geboorteverlof & ouderschapsverlof

Wanneer je medewerker net ouder is geworden, kunnen er verschillende vormen van verlof gelden. Hieronder leggen we je alles uit over geboorteverlof en ouderschapsverlof en hoeveel verlof je medewerker kan opnemen.

Geboorteverlof

Jouw medewerker kan als partner geboorteverlof opnemen. Het geboorteverlof moet hij/zij binnen 4 weken opnemen nadat het kind geboren is. Dit geldt ook als het kind eerst een tijdje in het ziekenhuis moest verblijven. Hieronder lees je wanneer je medewerker als partner wordt gezien:

 • Als jouw medewerker getrouwd is met de moeder
 • Als jouw medewerker geregistreerd partner is van de moeder
 • Als jouw medewerker ongehuwd met de moeder samenwoont
 • Als jouw medewerker het kind erkent

Jouw medewerker heeft recht op het geboorteverlof met een duur van eenmaal de arbeidsduur per week. Ook als hij/zij een tweeling of een meerling heeft gekregen.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het geboorteverlof kan jouw medewerker als partner aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof is maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) en dit moet jouw medewerker binnen 6 maanden nadat het kind geboren is opnemen. Jouw medewerker dient eerst het geboorteverlof op te nemen. Het loon wordt bij aanvullend geboorteverlof voor 70% doorbetaald (tot 70% van het maximum dagloon). Het aanvullend geboorteverlof moet jouw medewerker schriftelijk aanvragen bij Mettom met de volgende onderdelen:

 • Wanneer je medewerker het verlof opneemt
 • Hoeveel weken hij/zij verlof op wil nemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken)
 • Over hoeveel weken je medewerker het verlof wil verspreiden (bijvoorbeeld 5 werkdagen over 5 weken)

(On)Betaalde ouderschapsverlof

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 weken (26 keer het aantal werkuren per week). Van deze 26 weken zijn 9 weken betaald ouderschapsverlof. De belangrijkste punten rondom het (on)betaald ouderschapsverlof zijn de volgende:

 • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken. Het loon wordt voor 70% doorbetaald (tot 70% van het maximum dagloon).
 • Het betaald verlof moet je medewerker opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.
 • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kan je medewerker nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar oud is.
 • Je medewerker kan het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.