Minimumloontabel

Op deze pagina vind je de brutobedragen voor het minimumloon per 1 januari 2024.

Minimumuurloon per 2024

Vanaf 1 januari ben je verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt vanaf 2024 een vast minimumuurloon voor alle medewerkers. Dit betekent dat vanaf dan de vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen. Je bent vanaf 1 januari 2024 verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Dit vaste minimum uurloon geldt voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor medewerkers onder de 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimum maandloon bij een dienstverband van 36 uur.

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder €13,68
20 jaar €10,94
19 jaar €8,21
18 jaar €6,84
17 jaar €5,40
16 jaar €4,72
15 jaar €4,10