Transitievergoeding

Je medewerker heeft vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Op deze pagina leggen we je alles uit over deze transitievergoeding.

Er is geen transitievergoeding verschuldigd als...

  • de payrollovereenkomst door de medewerker wordt beëindigd;
  • de medewerker aansluitend in dienst treedt bij de opdrachtgever;
  • de opdrachtgever ervoor kiest om de medewerker via een andere payroll/uitzendorganisatie te lenen;
  • het gaat om jongeren tot 18 jaar met contracten van 12 uur per week of minder;
  • de medewerker AOW- plus wordt; 
  • er sprake is van faillissement.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De opbouw van de transitievergoeding blijft nagenoeg ongewijzigd en bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Indien er geen sprake is van hele dienstjaren wordt de transitievergoeding naar rato vastgesteld. Ook al heeft hij of zij dus maar 3 maanden voor je gewerkt en je besluit de arbeidsovereenkomst niet te verlengen, dan heeft de betreffende medewerker recht op deze transitievergoeding van 1/36 per gewerkte maand, in dit voorbeeld dus 1/12 van een maandsalaris.

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de medewerker. Indien er tijdens de arbeidsovereenkomst kosten zijn gemaakt om de inzetbaarheid van de medewerker buiten de organisatie te bevorderen, dan kunnen ook deze kosten in overleg met de medewerker in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Transitievergoeding bij Mettom

Bij Mettom wordt de transitievergoeding, indien van toepassing voor jouw medewerker berekend en verwerkt na de laatste periode van zijn reguliere dienstverband. Gaat een medewerker bijvoorbeeld uit dienst in oktober van een jaar, dan wordt in november voor hem of haar de eindafrekening incl. transitievergoeding in orde gemaakt.