Thuiswerkvergoeding

Je mag jouw medewerker een onbelaste thuiswerkvergoeding aanbieden van maximaal €2,35 per thuisgewerkte dag. Hieronder vind je meer informatie over waar je rekening mee dient te houden bij het toepassen van een thuiswerkvergoeding.

Hoe werkt de thuiswerkvergoeding?

Een medewerker die thuiswerkt, kan extra kosten maken door het feit dat hij of zij thuis werkt.
De verwarming staat langer aan, het internet moet goed zijn en het koffiezetapparaat pruttelt net wat vaker. Per 01-01-2024 mag je als werkgever de medewerker, onbelast tegemoetkomen voor het feit dat hij of zij deze kosten moet maken. Dit mag voor een maximum van € 2,35,- per dag dat de medewerker thuiswerkt.

Deze vorm van tegemoetkoming wordt aantrekkelijk indien het thuiswerken een vast karakter kent, maar mag ook worden toegepast bij incidenteel thuiswerken. Bij Mettom hebben we zowel nagedacht over thuiswerken volgens een vast- of een flexibel karakter. Beide kennen een eigen werkwijze en zodra je als opdrachtgever van een thuiswerkvergoeding per dag gebruik wil maken word je daarover verder geïnformeerd. In het kort:

  • Vast karakter: In deze situatie stel je in samenspraak met de medewerker een aantal ’thuiswerkdagen’ vast. Deze dagen registreer je als opdrachtgever, eenmalig via het Mettom Portaal. Mettom draagt er vervolgens zorg voor dat de vergoeding per dag wordt meegenomen in de salarisverwerking
  • Variabel karakter: In deze situatie dienen de gewenste vergoeding per ‘dag’ geschreven te worden in e-UUR.

Impact op  reiskostenvergoeding

Indien een medewerker (vaste) reiskostenvergoeding krijgt, dan heeft het toekennen van een thuiswerkvergoeding impact op de hoogte van de vergoeding. Samenvattend, gaat bij het toekennen een thuiswerkvergoeding, de reiskostenvergoeding omlaag. Mettom maakt de berekening en past dit aan voor een juiste salarisverwerking. 

Activeren thuiswerkvergoeding 

Wil je voor een of meerdere medewerkers een thuiswerkvergoeding activeren? Doorloop de volgende stappen:

  1. Ga naar jouw klantomgeving binnen het Mettom Portaal.
  2. Klik op ‘Activeren thuiswerkvergoeding’
  3. Vul het gewenste bedrag per dag en klik op ‘aanmaken’. Je wordt vanuit daar verder geïnformeerd.

Registreren thuiswerkdagen per medewerker

Zodra je via bovenstaande stappen hebt aangegeven welk bedrag wij mogen toepassen, krijg je de mogelijkheid om per medewerker aan te geven wat zijn of haar vaste thuiswerkdagen zijn. 

  1. Ga via ‘Mijn team‘ naar het dossier van de medewerker. 
  2. Kies aan de rechterzijde voor ‘registreren thuiswerkdagen’
  3. Vink de dagen aan waarop een thuiswerkvergoeding van toepassing is en klik op ‘aanmaken’. 

Mettom gaat het aantal thuiswerkdagen vastleggen en verwerken. Heeft dit invloed op een reiskostenvergoeding? Dan maken wij de juiste berekening en informeren we de medewerker.