Auto van de zaak

Het beschikbaar stellen van een auto van de zaak heeft zowel gevolgen voor de werkgever als de werknemer. Op deze pagina lees je relevatie informatie omtrent het inzetten van een auto van de zaak. 

Auto van de zaak en belastingdienst

De ‘regeling privégebruik auto van de werkgever’ van de Belastingdienst komt er aan te pas wanneer je een medewerker een auto ter beschikking stelt. Deze regeling staat ook wel bekend als ‘auto van de zaak’. Deze regeling is van toepassing wanneer de auto van de zaak ook buiten werktijden wordt gebruik voor woon-werkverkeer en/of privéritten. 

Wanneer de auto ook voor niet-zakelijke kilometers gebruikt wordt, kan dit fiscale gevolgen hebben voor je medewerker maar ook voor jezelf als werkgever. Het betreft de zogenaamde bijtelling. Aan de hand van de catalogusprijs zijn wij als werkgever verplicht om de bijtelling te berekenen. Er gelden lagere tarieven als er een zuinige auto wordt gereden.

Bij vragen over bijtelling of werkgeverslasten neem gerust even contact met ons op.

Regeling privégebruik

Privékilometers zijn alle kilometers die met de auto van de werkgever worden gereden maar die niet voor het werk worden gereden. Het gebruik van de auto voor het woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers. 

De regeling is niet van toepassing wanneer je overtuigend kunt bewijzen dat je op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de auto rijdt. Het bewijs dat je niet meer dan 500 kilometers rijdt, lever je met een verklaring geen privégebruik auto in combinatie met een sluitende rittenregistratie. 

Fiscale gevolgen opdrachtgever

De Belastingdienst ziet bijtelling als loon en daarom zijn wij verplicht hier werkgeverslasten over te berekenen. Conform de afspraken in de payrollovereenkomst met Mettom worden deze werkgeverslasten aan jou doorbelast bij elke salarisbetaling. 

Stel de auto heeft een cataloguswaarde van €20.000 en de bijtelling van de auto bedraagt 22%. Je rekent de doorbelasting van de werkgeverslasten als volgt uit: 

Cataloguswaarde x % bijtelling x 20% werkgeverslasten = bedrag doorbelasting per jaar/ 12 = bedrag doorbelasting per maand

€ 20.000 x 22% = € 4.400
€ 4.400 x 20% = € 880 doorbelasting per jaar
€ 880 / 12 = € 73,34 doorbelasting per maand

Fiscale gevolgen medewerker

Er wordt belasting geheven over het bedrag aan bijtelling dat bij het salaris van de medewerker wordt geteld. Hierdoor wordt het netto salaris lager. Als er geen privékilometers gemaakt worden is dit niet van toepassing. Dit dient wel formeel aangevraagd te worden bij de Belastingdienst. Zorg er dus voor dat dit tijdig bij Mettom wordt aangegeven, dan kunnen wij samen met de medewerker de juiste vrijstelling aanvragen. 

Aanmelden bij Mettom

Informatie zoals het kenteken en de catalogusprijs van de auto hebben wij 8 weken voordat de auto in gebruik wordt genomen nodig. Het is dus belangrijk dat deze informatie tijdig wordt gecommuniceerd met Mettom. Wij hebben de informatie nodig om de bijtelling te berekenen. 

Naheffing kan ter sprake komen wanneer bij een controle blijkt dat een auto van de zaak niet correct geregistreerd is. Gebruik voor het aanmelden dit aanmeldformulier.

Gebruikersregelement lease auto

Het is verstandig dat je de medewerker een gebruiksreglement laat ondertekenen, waar alle belangrijke zaken omtrent een lease auto staan weggeschreven. Mocht je nog geen gebruiksreglement in gebruik hebben neem dan contact op met Mettom voor een voorbeeld gebruiksreglement.