WGA-hiaatverzekering

Mettom hecht veel waarde aan goed werkgeverschap. Mede daarom vinden we het erg belangrijk dat je medewerker goed verzekerd is als hij/zij onverhoopt langdurig arbeidsongeschikt wordt. In sommige gevallen kan de inkomensterugval namelijk erg groot zijn waardoor je medewerker financieel in de problemen kan komen. Om hem/haar hiervoor te behoeden heeft Mettom een verplichte collectieve WGA-aanvullingsverzekering afgesloten bij Nationale-Nederlanden. Een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde! Lees verder voor meer informatie over deze verzekering.

Wat houdt de regeling in?

Door het afsluiten van deze aanvullende verzekering wordt een WGA-uitkering van het UWV na 104 weken arbeidsongeschiktheid en nog steeds minimaal 35% arbeidsongeschikt, aangevuld tot 70% van het laatstverdiende salaris (gemaximeerd op het SV-loon). Mettom draagt een deel van de kosten en een gedeelte wordt op het brutoloon ingehouden. De Belastingdienst betaalt dus ook mee aan de kosten voor deze verzekering. Bij een bruto maandloon van € 2.500 betekent dit een maandelijkse inhouding van € 7,50 bruto en ongeveer € 4,40 netto.

Aan de hand van een voorbeeld lichten we verder toe welke gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft op het inkomen. Ook laten we zien dat de inkomensterugval wordt beperkt met de nieuwe WGA-aanvullingsverzekering van Nationale-Nederlanden.

Inkomensgevolgen bij arbeidsongeschiktheid 

Veel medewerkers gaan er ten onrechte van uit dat ze na 2 jaar ziekte bij arbeidsongeschiktheid een uitkering van 70% van hun laatstverdiende salaris krijgen. De WIA-uitkering van het UWV vult echter, na afloop van de loongerelateerde uitkering, zelden aan tot 70%.

Voorbeeld
Stel een medewerker heeft een jaarsalaris van € 40.000 en wordt arbeidsongeschikt. Na 2 jaar ziekte wordt hij gekeurd door het UWV. Volgens het UWV kan deze medewerker nog een salaris verdienen van € 20.000 oftewel hij is 50% arbeidsongeschikt. Het lukt de medewerker echter niet om dit salaris te verdienen. Deze medewerker heeft recht op de volgende uitkeringen:

WGA-loongerelateerde uitkering UWV
70% x (€ 40.000 -/- € 0) = € 28.000. De periode van deze uitkering bedraagt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden (vanaf 1 juli 2019) afhankelijk van het arbeidsverleden van de medewerker. De eerste 2 maanden bedraagt de uitkering 75% i.p.v. 70%.

Totale inkomen tijdens deze periode: € 28.000.

Na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering volgt de: 

WGA-vervolguitkering UWV
70% x 50% x € 20.109 (minimumloon 2015) = € 7.038.
Deze uitkering loopt tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Totale inkomen tijdens deze periode: € 7.038 (= 82% inkomensverlies).

 

WGA-aanvullingsverzekering Nationale-Nederlanden

Aangezien de WGA-vervolguitkering van het UWV beperkt is, hebben wij voor alle medewerkers een aanvullende dekking bij Nationale-Nederlanden afgesloten.

Voorbeeld
Uitgaande van dezelfde uitgangspunten ziet het inkomen van de arbeidsongeschikte medewerker er met deze nieuwe aanvullende verzekering als volgt uit:

WGA-loongerelateerde uitkering UWV
70% x (€ 40.000 -/- €0) = € 28.000. De periode van deze uitkering bedraagt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden (vanaf 1 juli 2019) afhankelijk van het arbeidsverleden van de medewerker. De eerste 2 maanden bedraagt de uitkering 75% i.p.v. 70%.

Totale inkomen tijdens deze periode: € 28.000.

Na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering volgt de:

WGA-vervolguitkering UWV
70% x 50% x € 20.109 (minimumloon 2015) = € 7.038.
Deze uitkering loopt tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Uitkering WGA-hiaatverzekering Nationale-Nederlanden
70% x (€ 40.000 -/- € 0) -/- € 7.038 = € 20.962.

Totale inkomen tijdens deze periode: € 7.038 + € 20.962 = € 28.000 (= 30% inkomensverlies).