Wat zijn werkgeverslasten?

Werkgeverslasten, wat zijn dat?

Naast het brutoloon krijg je als werkgever ook te maken met andere kosten zoals de werkgeverslasten. De kosten aan werkgeverslasten zijn ongeveer 30% van het brutoloon van de medewerker. Deze lasten bestaan uit vaste en aanvullende lasten. Naast deze lasten is het belangrijk om als werkgever rekening te houden met overige kosten voor je medewerker, zoals kosten voor een werkplek, werkkleding en de Arbo voorzieningen.

Vaste werkgeverslasten: wat zijn dit?

Een deel van de werkgeverslasten zijn verplichte kosten voor werkgevers, dit zijn de vaste werkgeverslasten. De kosten die hieronder vallen zijn de volgende.

 • Het vakantiegeld van minimaal 8% van het brutoloon
 • De verschillende loonheffingen:
  • De loonbelasting houdt de werkgever in op het brutoloon van de medewerker en draagt dit af aan de Belastingdienst.
  • Premie volksverzekeringen, dit bestaat uit de AOW (Algemene Ouderdomswet), Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). Jij als werkgever houdt de premie in op het loon van de medewerker en doet de afdrachten aan de belastingdienst.
  • Premie werknemersverzekeringen, hieronder vallen de WW (Werkloosheidswet), WAO (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering), WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de ZW (Ziektewet). De premie voor de werknemersverzekeringen betaal je als werkgever.
  •  De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet betaal je voor medewerkers in loondienst.

Welke aanvullende werkgeverslasten zijn er?

De aanvullende lasten kunnen verschillen per branche, cao en/of de arbeidsovereenkomst van de medewerker. De aanvullende kosten waar je als werkgever mee te maken kunt krijgen zijn:

 • De kosten voor een pensioenregeling voor medewerkers vanaf 21 jaar, waarbij dit schriftelijk is overeengekomen.
 • Een onkostenvergoeding, dit zijn kosten voor bijvoorbeeld een relatiegeschenk en eventuele reis- en verblijfkosten. De onbelaste vergoeding voor reiskosten heeft een maximum van €0,19 per kilometer. Je kan meer vergoeden aan je medewerker, maar dan betaalt de medewerker loonbelasting over deze extra vergoeding.
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand, een leaseauto en een telefoon en/of laptop van de zaak.
 • De kosten voor een personeelsverzekering, zoals een ziekteverzuimverzekering of een WGA-Hiaatverzekering.

Meer weten over professioneel werkgeverschap?