Wat is een tijdelijk contract?

Een tijdelijk contract wordt ook wel een contract voor bepaalde tijd genoemd. Een tijdelijk contract ga je met je medewerker aan voor een bepaalde tijd. Dit kan bijvoorbeeld een jaar zijn. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst is altijd een einddatum opgenomen. Als iemand voor het eerst bij jou in dienst komt geef je hem meestal eerst één of meerdere tijdelijke contracten. Op deze manier ontdek je of je medewerker de kwaliteiten heeft om zijn functie goed uit te voeren en of hij goed binnen het team past.

De voor- en nadelen van een tijdelijk contract

Het aanbieden van een tijdelijk contract heeft voor jou als werkgever zowel voordelen als nadelen. De voordelen zijn de volgende:

 • Door het aanbieden van een tijdelijk contract kun je er, zeker bij een eerste contract, achter komen of een medewerker wel of niet bij jou en jouw bedrijf past. Wanneer na de contractperiode toch blijkt dat je medewerker niet past of niet de juiste skills heeft, hoef je het tijdelijke contract aan het eind van de looptijd niet te verlengen.
 • Wanneer je bijvoorbeeld in de horeca actief bent en je hebt tijdelijke krachten nodig, kun je medewerkers makkelijk aannemen met een tijdelijk contract.

Het aanbieden van een tijdelijk contract kent ook een paar nadelen:

 • Je kunt niet oneindig tijdelijke contracten aanbieden, na 3 contracten moet je een contract aanbieden voor onbepaalde tijd.
 • Wanneer je een tijdelijk contract als werkgever niet verlengt, moet je jouw medewerker een transitievergoeding betalen.

Rechten bij een tijdelijk contract, inclusief proeftijd en opzegtermijn

Medewerkers die een tijdelijk contract hebben, hebben dezelfde rechten als medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd. Bij een contractduur van 6 maanden of minder kun je geen proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst. Als je jouw medewerker meer dan 6 maanden in dienst neemt kun je een proeftijd opnemen van één maand. Geef je een contract voor 2 jaar of langer? Of voor onbepaalde tijd? Dan kun je een proeftijd opnemen van twee maanden. Let op: check in je cao of deze proeftijden ook voor jou van toepassing zijn. Wanneer je een tijdelijk contract wil beëindigen, geldt dat je je moet houden aan de afgesproken einddatum van het tijdelijke contract. Wanneer je een contract eerder wil opzeggen, moet je de afspraken hierover in de arbeidsovereenkomst van de medewerker opnemen. Zit jouw medewerker nog in de proeftijd? Dan hoef je je niet te houden aan een opzegtermijn.

Hoe loopt een tijdelijk contract af?

Een tijdelijk contract eindigt automatisch. Dit wordt ook wel ‘van rechtswege’ genoemd. Het tijdelijke contract eindigt op de einddatum die op het contract staat. Heb je met jouw medewerker een tijdelijk contract gesloten voor 6 maanden of langer? Dan heb je als werkgever een aanzegtermijn. Dit betekent dat je als werkgever op tijd moet laten weten of de arbeidsovereenkomst van jouw medewerker wordt verlengd. Je dient dit uiterlijk 1 maand vóór de einddatum van het contract aan jouw medewerker te laten weten. Doe je dit niet? Dan kan het zijn dat jouw medewerker hiervoor een vergoeding claimt.

Je kunt een tijdelijk contract in principe niet voor de einddatum opzeggen. Behalve als jullie hier afspraken over hebben gemaakt. Jullie moeten je overigens beide houden aan de opzegtermijn die in het contract staat of die door de wet of cao bepaald is.

Beslis je dat je het contract van jouw medewerker niet verlengt? Dan moet je in veel gevallen een transitievergoeding betalen aan je medewerker. De medewerker heeft namelijk vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. De hoogte hiervan is wettelijke bepaald. Als de medewerker zelf ontslag neemt, hoef je deze transitievergoeding niet te betalen.

Mogelijkheden voor verlenging van een tijdelijk contract en de gevolgen hiervan

Volgens de wet kun je jouw medewerker gedurende 3 jaar 3 tijdelijke contracten aanbieden. Deze contracten mogen elkaar met hoogstens 6 maanden opvolgen. Het vierde contract wordt automatisch een vast contract. De opvolging van deze contracten noemen we ook wel de ketenregeling. De ketenregeling kan anders zijn als er bijvoorbeeld een cao van toepassing is op jouw bedrijf.

Tijdelijk contract versus vast contract, voor- en nadelen

Een tijdelijk contract en een vast contract zijn twee verschillende contracten. Hieronder lees je de verschillen.

 • Een vast contract geldt voor onbepaalde tijd terwijl een tijdelijk contract voor een vooraf afgesproken periode geldt.
 • Bij een tijdelijk contract kun je het contract niet tussentijds opzeggen, enkel in de proeftijd. Als je een tijdelijk contract wil opzeggen, moet je wachten tot het contract afloopt.
 • Heeft jouw medewerker een contract voor langer dan 6 maanden? Dan geldt de aanzegplicht. Je moet het dan tijdig aankondigen als je het contract niet gaat verlengen.

Zowel het aanbieden van een tijdelijk contract als het aanbieden van een vast contract heeft verschillende voor- en nadelen. Wanneer je op een zeker moment een medewerker echt wil binden aan jouw bedrijf doe je er goed aan om na één of twee tijdelijke contracten een vast contract aan te bieden. Doe dit nooit meteen, met een tijdelijk contract kun je eerst ervaren of je een medewerker wil binden aan jouw bedrijf.

Het belang van heldere afspraken bij een tijdelijk contract

Zowel bij het aangaan van een tijdelijk als een vast contract is het belangrijk om heldere afspraken te maken. Deze afspraken leg je vast in de arbeidsovereenkomst van je medewerker. Wil je bijvoorbeeld de mogelijkheid om een contract eerder dan na de looptijd te laten aflopen? Dan moet je dit vastleggen in het arbeidscontract.

Meer weten over de wet- en regelgeving omtrent personeel?

tijdelijk-contract-wab

Blog: Wat houdt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans moet vast personeel financieel aantrekkelijker maken. Lees in onze blog alles over deze wetgeving.

functioneringsgesprek-voeren

Blog: Arbodienst en werkgeverschap

Ga je personeel aannemen? Dan is een contract met een arbodienst verplicht. In deze blog lees je alles over de arbodienst.

Ik wil graag een
belafspraak inplannen.

Wil je meer weten over onze payrolldienstverlening en kennismaken met ons? Plan dan een belafspraak in met één van onze payrolladviseurs en je wordt op een door jou gekozen datum en tijdstip gebeld.

  9 .4
  9 .4
  Bij ons draait alles om zeer tevreden klanten.
  Sluiten