Betekenis proeftijd.

Wat is een proeftijd?

Wanneer een medewerker een eerste contract tekent bij een nieuwe werkgever wordt er vaak een proeftijd in het contract opgenomen. Deze proeftijd is een soort kennismakingsperiode tussen de medewerker en de werkgever. Het contract kan in de proeftijd door de werknemer, maar ook door de werkgever, zonder opzegtermijn worden opgezegd. Mocht de samenwerking tijdens de proeftijd dus niet bevallen dan kan de arbeidsovereenkomst tijdens deze periode nog op een eenvoudige manier worden beëindigd.

Wanneer mag je een proeftijd in een contract opnemen?

Een proeftijd opnemen in een arbeidsovereenkomst is niet verplicht, maar komt wel vaak voor. Een proeftijd duurt maximaal 1 of 2 maanden. De duur hiervan is afhankelijk van enkele factoren. De proeftijd mag maximaal 1 maand duren (tenzij anders overeengekomen in de cao) bij:

  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar
  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zónder vaste einddatum

De proeftijd mag maximaal 2 maanden duren bij:

  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 2 jaar of langer
  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Wanneer een medewerker een contract krijgt van 6 maanden of korter is het niet mogelijk om een proeftijd in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Daarom zie je vaak dat een contract van een nieuwe medewerker minstens 7 maanden duurt, zodat er een proeftijd kan worden opgenomen.

Waarom is een proeftijd belangrijk?

Een proeftijd is belangrijk, omdat het zowel de werknemer als de werkgever een mogelijkheid geeft om de arbeidsovereenkomst tijdens de periode op elk moment op te zeggen. Uiteraard hoop je dat je meteen de juiste kandidaat voor een vacature aanneemt en dat je dus geen gebruik hoeft te maken van de proeftijd, maar desondanks kan het werven van personeel nog wel eens een uitdaging zijn. Voordat je begint met het aannemen van personeel is het dus een goed idee om na te gaan waar je allemaal aan moet denken bij het aannemen van personeel.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden?