Personeelskosten betekenis.

Wat zijn personeelskosten?

Personeelskosten zijn de kosten die je betaalt aan én voor je medewerker. Naast het loon van de medewerker komen er nog meer kosten bij het werkgeverschap kijken.

Wat valt er onder de personeelskosten?

Personeelskosten bestaan uit verschillende soorten kosten:

  • De directe loonkosten vormen het grootste deel van de personeelskosten. Dit is het salaris, de vakantietoeslag van 8% en een eventuele bonus en winstuitkering.
  • De indirecte kosten: kosten voor pensioenopbouw, reiskosten, onkosten zoals kosten voor een maaltijd en een personeelsverzekering zoals een verzuimverzekering zijn niet wettelijk verplicht, alleen wanneer dit in de cao staat. Daarnaast zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een dertiende maand en een auto of telefoon van de zaak indirecte kosten.
  • Verplichte premies en bijdragen behoren ook tot de personeelskosten. Dit is de loonbelasting, premie volksverzekering en premie werknemersverzekering.
  • Overige kosten zoals kosten voor een werkplek, werkkleding, arbodienst, en eventuele opleiding ontwikkeling voor je medewerker.

De werkkostenregeling voor verschillende personeelskosten

Via de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je medewerker geven. De vergoedingen in de werkkostenregeling kunnen onder verschillende regelingen vallen.

Vrije ruimte

Met de vrije ruimte kun je jouw medewerker bijvoorbeeld een kerstpakket en een sportabonnement bieden. De vrije ruimte bedraagt in 2022 1,7% van de loonsom van al jouw medewerkers. Met dit percentage mag je onbelaste vergoedingen geven aan je medewerkers. Heeft je bedrijf een loonsom boven de €400.000? Dan is de vrije ruimte 1,18%.

Wanneer je boven deze percentages uitkomt, betaal je over het extra bedrag 80% aan loonbelasting.

Gerichte vrijstellingen

Kosten die bij de gerichte vrijstelling horen zijn bijvoorbeeld reiskosten, verhuiskosten, kosten voor een maaltijd wanneer een medewerker overwerkt en het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Noodzakelijkheidscriterium

Het noodzakelijkheidscriterium geldt voor zaken die nodig zijn om het werk en de functie uit te oefenen. Deze zaken mag je jouw medewerker belastingvrij geven, denk hierbij aan een telefoon en computer van de zaak. Het is echter wel belangrijk om te onderbouwen waarom je medewerker deze zaken nodig heeft bij het uitoefenen van zijn of haar functie.

Nihil waardering

De nihil waarderingen zijn voorzieningen op de werkplek, zoals de werkplek zelf, koffie en thee en een fitnessruimte op de werkplek, die vrijgesteld zijn van belasting.

Meer weten over personeelskosten?